Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση ενονικών παραγώγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320275
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιαργκόβα Θάλεια
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Σύνθεση αναλόγων της υδροξυτυροσόλης με αντιοξειδωτική δράση. Μελέτη της δράσης τους κατά της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και της νόσου Alzheimer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672518
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλπακτσή Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Ανακάλυψη νέων συνθετικών παραγώγων για την αναστολή της δράσης της πρωτεΐνης MYC

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708904
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιόση Μαρία-Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Σύνθεση, χαρακτηρισμός και ραδιοχημική μελέτη νέων μικτών καρβονυλικών συμπλόκων του Ρηνίου (Ι) και του Τεχνητίου-99m (I) ως δομικά μοντέλα για την ανάπτυξη ραδιοφαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320161
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλειάδης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Αξιοποίηση του αζωμεθινικού δεσμού στο σχεδιασμό και τη σύνθεση θειαζολικών παραγώγων ως πιθανών αναστολέων μεταλλοενζύμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316303
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωστούδης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Εικονική και πειραματική αξιολόγηση αναστολέων φωσφορυλάσης του γλυκογόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυροκέφαλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2012