Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ποσοτική ανάλυση της παράκτιας διάβρωσης σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. για το νησί της Σάμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319502
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κομνηνός Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Μελέτη των Πλημμυρών και της Διάβρωσης εδάφους στο νησί της Σάμου, με τη βοήθεια μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης και Γ.Σ.Π.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτίνας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Μελέτη Χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου στη νήσο Σκύρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318872
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σικαλιά-Τράκου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Αποτύπωση των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών και διερεύνηση της πρόσφατης εξέλιξης της παραλίας Καμάρι (Νήσος Σαντορίνη)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781142
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χονδράκη Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Γεωμορφολογική και Περιβαλλοντική έρευνα στο Δυτικό τμήμα της Βόρειας Εύβοιας με έμφαση στις χρήσεις γης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βόρρης Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Γεωαρχαιολογική μελέτη στον κάτω ρου του Κηφισού ποταμού - Αττική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316619
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεφανοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Γεωμορφολογικά και Ιζηματολογικά Χαρακτηριστικά του Υποθαλάσσιου Τμήματος της Παράκτιας Ζώνης του Κόλπου των Χανίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316631
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Γεωμορφολογικές, σπηλαιολογικές και αρχαιογεωμορφολογικές παρατηρήσεις στην περιοχή Θίσβης, Βοιωτίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316633
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπόλης Ισίδωρος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Παράμετροι Διαχείρισης Απορριμάτων και Αποβλήτων στο Ν. Μεσσηνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819935
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονόμου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Χωροχρονική μεταβλητότητα της ανθρώπινης θερμικής αίσθησης στην ευρύτερη περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320803
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπερδεμπέ Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Χωροχρονική κατανομή ακραίων καιρικών φαινομένων στον Ελλαδικό χώρο (2012-2016)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320798
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στρυφούνιας-Πολέμης Λεονάρδος
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Φυσικογεωγραφική μελέτη της λεκάνης του Βοιωτικού Ασωπού με έμφαση στην υδάτινη απορροή και στερεοπαροχή σε σχέση και με την αλλαγή του κλίματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320658
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νίκα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Κυκλώνες με Τροπικά Χαρακτηριστικά στη Μεσόγειο (Medicanes): Μέσες /Ανώμαλες Συνοπτικές Μετεωρολογικές Συνθήκες και Επιπτώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318190
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραβανά-Παπαδήμου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Διερεύνηση των επιπτώσεων της μελλοντικής ανόδου της θαλάσσιας στάθμης σε παραλιακές ζώνες με θίνες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316955
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκέκα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Εκτίμηση της κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Πηλίου, Ν. Μαγνησίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φιλιππίδης Αλέξαντρος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Μελέτη μικρο-βιοκλιματικών συνθηκών στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών : Πειραματικές μετρήσεις και μοντελοποίηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318457
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολυχρόνη Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Γεωαρχαιολογικές παρατηρήσεις και μεταβολές στάθμης της θάλασσας στη Νότια Πελοπόννησο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518990
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκίκα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Μελέτη της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στην ποτάμια απορροή νερού και ιζήματος του Σπερχειού ποταμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318634
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξηρού Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

19. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2068656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ελευθερούδης Κλεόβουλος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. «Διερεύνηση και μελέτη ακρίβειας και αξιοπιστίας της εφαρμογής μεθοδολογιών για την εξαγωγή βαθυμετρίας από την επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων, σε παράκτια ύδατα, για την υποστήριξη της ασφάλειας ναυσιπλοΐας»

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2879068
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυραειδόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες