Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Experimental Evaluation of Representation Models for Content Recommendation in Microblogging Services

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321059
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρρά Τανισκίδου Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Modelling business capabilities and their connection to services

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321268
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βάλβης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Experimental Evaluation of Big Geospatial Data Systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812573
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γιαννούσης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. A Hybrid Approach to Recommendation Systems using Multiple Criteria

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320814
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Τεχνικές βελτιστοποίησης ερωτημάτων σε υπολογιστικό νέφος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320379
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδοσάκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Κατασκευή Οντολογίας και Μετατροπή των Δεδομένων σε RDF Μορφή για το Κοινωνικό Δίκτυο Facebook

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318083
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγιάννης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Συστηματική μελέτη των μοντέλων αλυσίδας υπηρεσιών, των πρωτόκολλων και των αρχιτεκτονικών σε SDN προγραμματιζόμενα δίκτυα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319875
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμτσα Κωνσταντίνα
Φαλαγγίτης Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Διαχείριση συμβάντων σε δεδομένα αισθητήρων πολλαπλών μεταβλητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316768
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λοΐζου Αντώνης
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Distributed mobile system for trajectory similarity matching

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321005
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάριος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Evaluating distance measures for trajectories in the mobile setting

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321050
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητατάκης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Επιτάχυνση Πολυκριτηριακής Δρομολόγησης Πλοίων με Χρήση Ευρετικών Συναρτήσεων και μιας Καινοτόμου Δομής Πλέγματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317375
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρυγιώργος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2016