Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Intensity EMS-98 and vulnerability evaluation for early 20th century Greek historical earthquakes

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321171
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυριανάκη Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Σενάρια σεισμικού κινδύνου ισχυρών σεισμών του Ελλαδικού χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319726
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαγοπάτη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Διερεύνηση της δομής της λιθόσφαιρας του ελλαδικού χώρου με χρήση σεισμολογικών δεδομένων του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316870
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μποζιονέλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Κατάλογος Ιστορικών Σεισμών και Βάση Δεδομένων Μακροσεισμικών Εντάσεων του Ελληνικού χώρου κατά τον 18ο αιώνα (1700-1799)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318097
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπέρδας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Προ-ανασκαπτικές γεωφυσικές έρευνες σε επιλεγμένες θέσεις του Νομού Αργολίδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319522
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαδεμένος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας με τη μέθοδο της στοχαστικής προσομοίωσης της εδαφικής κίνησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317130
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουζακιώτης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων και τεχνικών στη διερεύνηση ρηχών γεω-δομών γεωτεχνικού ενδιαφέροντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317487
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχελιουδάκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Paleogeographical reconstruction of the northern Inner Ionian Sea Archipelago during Late Quaternary low sea level periods

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321323
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαβιτσάνου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Εντοπισμός κοιτάσματος υδρογονανθράκων με τη χρήση θαλάσσιων σεισμικών δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317256
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταβαρίνος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

10. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (2013-2015) ΒΑΣΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326033
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
ΡΟΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες