Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Safe-R: Εφαρμογή εκτίμησης και αναπαράστασης της ποιότητας του οδοστρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321360
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητάκος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Διαχείριση Πολλαπλών Λειτουργιών σε Διαλογικό Σύστημα Τηλεφωνικού Κέντρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316766
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φλώρος Βασίλειος
Μουρουζίδης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Διασύνδεση έξυπνων αισθητήρων ieee 1451 στον ιστό αισθητήρων (sensor web) και έλεγχος με το πρότυπο sensor planning service

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316739
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάντζας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

4. H εισαγωγή των παιδαγωγικών αρχών των MOOCs στην ανώτατη εκπαίδευση - Ένα μοντέλο εφαρμογής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321103
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Development of a Graphical User Interface for the Creation of the Topology for Network Simulator ns-3

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320990
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κούκιος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Επεξεργασία Στρατιωτικής Ορολογίας στο Σύστημα UNL του έργου UNDL Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και σε Πολύγλωσσες Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317314
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάσσης Στέφανος
Ηλιάκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015