Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διασύνδεση έξυπνων αισθητήρων ieee 1451 στον ιστό αισθητήρων (sensor web) και έλεγχος με το πρότυπο sensor planning service

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316739
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάντζας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Διαχείριση Πολλαπλών Λειτουργιών σε Διαλογικό Σύστημα Τηλεφωνικού Κέντρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316766
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φλώρος Βασίλειος
Μουρουζίδης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Safe-R: Εφαρμογή εκτίμησης και αναπαράστασης της ποιότητας του οδοστρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321360
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητάκος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Development of a Graphical User Interface for the Creation of the Topology for Network Simulator ns-3

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320990
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κούκιος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

5. H εισαγωγή των παιδαγωγικών αρχών των MOOCs στην ανώτατη εκπαίδευση - Ένα μοντέλο εφαρμογής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321103
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυριακίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Επεξεργασία Στρατιωτικής Ορολογίας στο Σύστημα UNL του έργου UNDL Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και σε Πολύγλωσσες Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317314
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάσσης Στέφανος
Ηλιάκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015