Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Τεκτονική ανάλυση και ορυκτοχημική μελέτη των μεταμορφωμένων πετρωμάτων του όρους Όχη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320361
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουστάκα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Πειραματική διερεύνηση της χρήσης των δολομιτικών σχηματισμών της περιοχής Ερυθρών Βοιωτίας στη βελτίωση της ποιότητας υδάτων με αυξημένη συγκέντρωση ιόντων νατρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319372
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταύρου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Ο ρόλος της Υδρογεωλογίας στην μελέτη, κατασκευή και λειτουργία υπέργειων και υπόγειων τμημάτων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319185
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαζαχαρίου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Υδρογεωλογική έρευνα στην περιοχή εδαφικών διαρρήξεων Κάρλας Ανατολικής Θεσσαλίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320506
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Υδρογεωλογικές συνθήκες κατα μήκος του ρήγματος αποκόλλησης στον Ανατολικό Πάρνωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320504
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κρητικού Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Υδροδυναμική Ανάλυση των Υφάλμυρων Πηγών Αγίων Αποστόλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320511
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαχόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Τεκτονική ανάλυση των μεταμορφωμένων ενοτήτων Αλμυροποτάμου και Στύρων, Νότια Εύβοια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320363
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουντή Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Η δομή και η ιστορία του ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης της Σκύρου, κεντρικό - βόρειο Αιγαίο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317658
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαντωνίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Morphotectonic analysis on the basis of active faulting and erosional processes in the southwestern Gulf of Corinth

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321279
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σίμου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2014

10. The Dionysos Fault,NE Attica, Geological Mapping, Structural analysis and Seismic hazard assessment.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321424
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγκούνη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Tectonic analysis of the volcanic field around Kolumbo volcano

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321417
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπέτζελου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014