Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αυτοδιαχειριζόμενα Μουσικά Στέκια: Οι νεανικές κοινότητες από το κίνημα των καταλήψεων, στην αντικουλτούρα του σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2078785
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κανταρέλη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία

2. Το λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Βλαχογιάννη - Επαχτίτη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1506256
Μονάδα:
Τομέας Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καζίκας Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

3. Φύση και λειτουργία της Επίκλησης σε τέσσερα ονόματα: Όμηρο, Δάντη, Shakespeare, Σολωμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837209
Μονάδα:
ΠΜΣ Κοραής (Νεοελληνική Φιλολογία)
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
Συγγραφέας:
Καρέλας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

4. Η παρουσία της Θεοτόκου στο Θεοτοκάριο του Σωφρονίου Ευστρατιάδη κατά τον Ιωάννη Μαυρόποδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2420000
Μονάδα:
ΠΜΣ Κοραής (Νεοελληνική Φιλολογία)
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαννίκου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

5. Το Χρονογραφικόν Σύντομον τοῦ Πατριάρχου Νικηφόρου Α΄ Κωνσταντινουπόλεως κατά τον κώδικα Σκιάθου αρ.11

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836883
Μονάδα:
ΠΜΣ Κοραής (Νεοελληνική Φιλολογία)
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
Συγγραφέας:
Δροσινού Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

6. Ιστορικό βίωμα και ποιητικές ταυτότητες στη νεοελληνική ποίηση (1970-1990) Τζένη Μαστοράκη και Κατερίνα Γώγου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519344
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παναγιώτου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λογοτεχνία

7. Νεωτερικές τάσεις στην ιστοριογραφία των Μακεδόνων. Η "περίπτωση" της Συνέχειας Θεοφάνη (βιβλία α΄-δ΄)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1646880
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σιδερή Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

8. Η δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1452880
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παντελόγλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία

9. Κίνητρα και στρατηγικές εκμάθησης των μαθητών της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1666129
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Συκαρά Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

10. Το σύστημα υγείας στην ελληνορωμαϊκή και βυζαντινή Αίγυπτο υπό το φως των παπύρων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1507139
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρουμπέκας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Η εικόνα της Αιγύπτου στην αρχαία ελληνική τραγωδία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2879177
Μονάδα:
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ραντουάν Ταρέκ
Έτος εκπόνησης:
1997

12. Αρχαίοι και νέοι ελληνικοί μύθοι: η περίπτωση του Ορέστη στον Γιάννη Ρίτσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837018
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές και Λαϊκός Πολιτισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζάμπα Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

13. H παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839777
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΛΙΤΟΥ ΖΩΗ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

14. H ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στους Βουλγάρους κατά την περίοδο 1895-1908

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865995
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βερναδάκη Αριστέα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

15. Et in Arcadia ego . . . . . . ab LXIX Olympiade usque ad CVI Olympiadem: Εκφάνσεις της πολιτικής ζωής στην Αρκαδία του 5ου και 4ου αι.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866341
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

16. Η ταυτότητα του "πολεμιστή" με βάση τα ταφικά δεδομένα της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης (ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙΙΑ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819787
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονόμου Σωτήρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

17. "Ο Emilio Cecchi και οι αρχαιότητες της Κρήτης"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876177
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παλαιολόγος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

18. Απόψεις για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα: Η περίπτωση των εργαζομένων σε ειδικό δημοτικό σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332952
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχολική ψυχολογία (Φ.Π.Ψ.)
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανταζή Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

19. Ηθική των Επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863755
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γρίσπος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

20. Estime de soi et perception de la competence chez l'apprenant étudiant en classe de langue

Διπλωματική Εργασία uoadl:2420954
Μονάδα:
Ελληνογαλλικό ΠΜΣ Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα σχολικών πληθυσμών
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Gaignard Laura
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση