Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. H παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839777
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
ΛΙΤΟΥ ΖΩΗ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

2. Απόψεις για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα: Η περίπτωση των εργαζομένων σε ειδικό δημοτικό σχολείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332952
Μονάδα:
ΠΜΣ Σχολική ψυχολογία (Φ.Π.Ψ.)
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πανταζή Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

3. Ηθική των Επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863755
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γρίσπος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

4. Η έννοια της ψυχής στο Φαίδρο του Πλάτωνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2850666
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματική Φιλοσοφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σούφλας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

5. Σοσιαλδημοκρατία και φιλελευθερισμός.Συγκριτική Θεώρηση. Θεωρία-Πράξη-Προοπτική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873436
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματική Φιλοσοφία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπάκας Σπύρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία

6. «Σχολικός κήπος και αστική γεωργία στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Έρευνα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2774987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κέκερης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

7. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή της

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699945
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ηλιάδη Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

8. Η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο σύνδεσης με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την αειφορία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328335
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κίσσας Φώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

9. Το Προφίλ και ο Ρόλος των Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Η Περίπτωση των Ελληνικών Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327402
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπλίντζιου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

10. «Διερεύνηση των αξιών που διέπουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Μια εφαρμογή στους νέους από την κίνηση του προσκοπισμού »

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργαλής Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

11. Αποτυπώνοντας την εμπειρία παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης ως προς τη σχέση τους με ένα αστικό πάρκο. Μια αφηγηματική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877141
Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χουλιαρά Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

12. Πρώιμη Σχολική Φοίτηση και Προσχολική Αγωγή: Θεσμικό Πλαίσιο και Προβλήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699950
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαντζουράνη Κλεοπάτρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

13. Σχέσεις και Συνεργασία Εκπαίδευσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Οι απόψεις των Εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1329391
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λεμπέση Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

14. "Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ψαρολόγου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

15. Συγκριτική μελέτη των συστημάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Δανίας: Οι δημόσιες δαπάνες, ως το ποσοστό του ΑΕΠ, και η παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863833
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σουρλά Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Ο ρόλος της ΑΔΙΠ στη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877146
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπρατάνη Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. Η εγκυρότητα των διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (ρουμπρικών) στην βαθμολογία της Νεοελληνικής Γλώσσας (έκθεσης) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877313
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαμαλάκη Αντιόπη-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

18. Απόψεις των διευθυντών για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και συσχέτιση με τα αποτελέσματα των μαθητών με βάση τον PISA 2015.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877414
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μπετχαβά Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

19. Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877626
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Στασινούλια Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

20. Κοινωνική ταυτότητα φύλου και εκπαιδευτικές - επαγγελματικές επιλογές στην εφηβεία. Μια μελέτη στην Ελλάδα της κρίσης σε μαθητές Γενικών Λυκείων του Πειραιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778403
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονομοπούλου Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία