Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Η διαμόρφωση του χάρτη της επαγγελματικοποίησης της σχολικής ηγεσίας. Η περίπτωση του Εθνικού Κολλεγίου για την Σχολική Ηγεσία και της Εθνικής Επαγγελματικής Πιστοποίησης για την Σχολική Διεύθυνση στην Αγγλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899531
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Σουρτζή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

2. Στήριξη μιας Μαθήτριας Στ΄ Δημοτικού για την Κατανόηση του Πολλαπλασιασμού Κλασμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2703638
Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
Συγγραφέας:
Μπίκινη Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

3. Η διδασκαλία της Οικολογίας ως πλαίσιο ανάπτυξης των στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2748050
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κυριαζή Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

4. Εργαστηριακές Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη Χρήση Διαδραστικού Πίνακα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2195904
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Μιτζήθρας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

5. Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων με την UNESCO- ASPnet.Τα προγράμματα του Δικτύου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865013
Μονάδα:
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Κιαμίλη Ευφροσύνη-Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

6. Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672501
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Λουδάρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Σπουδών

7. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Βάλτου Μαρία-Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

8. Προβλήματα Συναρτησιακών Εξισώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2730782
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Πάλλας Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά

9. Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας και ο Ρόλος των ΤΠΕ στη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2729718
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Χουστουλάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Ασφαλής πλοήγηση και χρήση του διαδικτύου για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2170957
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Συγγραφέας:
Σταυριανέα Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2017

11. Ο λαϊκός πολιτισμός στην Ευέλικτη Ζώνη: Πολιτιστικό πρόγραμμα "Λαογραφική προσέγγιση των μηνών¨για την Α΄τάξη του δημοτικού σχολείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672910
Μονάδα:
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Συγγραφέας:
Κότσαρη Ειρήνη-Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

12. Διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά και προσδιορισμός κριτηρίων για την ανάπτυξη ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2819723
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Ζαχαρογέωργα Τιμόκλεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

13. Ψυχοσυναισθηματικές και γλωσσικές λειτουργίες μαθητών με Διεγνωσμένα Μαθησιακά Προβλήματα κατά τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Προτάσεις για την παραγωγή διδακτικού υλικού.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2838735
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Δεφίγγου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση

14. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Παρέμβαση στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2864694
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Συγγραφέας:
Βασιλείου Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

15. Κοινωνική Παιδαγωγική, Ψυχική Υγεία, Οικονομική Κρίση: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Ψυχική Ανθεκτικότητα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668243
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Μπότου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

16. Η έκφραση του τρόπου στη Νέα Ελληνική (Γλωσσοδιδακτική προσέγγιση με έμφαση στα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1666176
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφέας:
Αννοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλωσσολογία

17. Η κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου 1928-1932. Συναίνεση και αντιδράσεις. Η ανατροπή και ο τύπος.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2819301
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκούτη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

18. Ο ρόλος των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στη διοίκηση και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδεολογικά, οργανωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συγκριτική μελέτη.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2672571
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Συγγραφέας:
Καρατζαφέρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

19. Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών: ερευνητική προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2729723
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
Γκορτσά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση

20. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓEΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2721021
Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Συγγραφέας:
ΒΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση