Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη. Αρχαία δίκαια και Κοινωνία

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002557
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Έτος έκδοσης:
2002
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΔημΠ σ/m 2002
Bib number:
603829

2. Μνήμη Γεωργίου Α. Πετρόπουλου (1897-1964) (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002558
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Έτος έκδοσης:
1984
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΠετΓ μ 1984 1
Bib number:
187826

3. Τιμαί Ιωάννου Τριανταφυλλόπουλου

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002559
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Έτος έκδοσης:
2000
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΤριΙ τ 2000
Bib number:
351036

4. Πολιτική κοινωνιολογία: έξι κείμενα αφιερωμένα στην Ιωάννα Λαμπίρη-Δημάκη

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002560
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Έτος έκδοσης:
2006
Εκδότης:
Παπαζήσης
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΛαμΙ π 2006
Bib number:
620710

5. Clodius Albinus, gallischer rebell in der severischen propaganda?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019718
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Urban , Ralf
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

6. Assessoren in der Spätantike

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019719
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Wieling, Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

7. Das konzil von Nicaea (325) zur wiederaufnahme der Melitianer Versuch einer text- und strukturanalyse

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019723
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Hauben, Hans
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

8. Quelques remarques sur P. Oxy. LXIII, 4353

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019730
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Fikhman , I. F.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

9. Die gesetzgebung Leons VI. εποχαί über die und ihre nachwirkung

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019734
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Τρωιανός, Σπυρίδων Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

10. Η ιστορία της Ρώμης και του ρωμαϊκού δικαίου στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά νομικά εγχειρίδια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019737
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Πιτσάκης , Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο

11. Το έγκλημα καθοσιώσεως κατά την περίοδο της βασιλείας των Αγγέλων (1185-1204)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019740
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Μπουρδάρα, Καλλιόπη Αλκ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό δίκαιο

12. Constantin Christomanos verschollene innsbrucker dissertation und die entdeckung ihres gutachtens

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019744
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Enepekides, Polychronis K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βιογραφία

13. Η πορεία ενός δογματικού αστικολόγου μέσα από τα πορίσματα της ιστορικής και της συγκριτικής θεώρησης των θεσμών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019746
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

14. Η αρχή της ισότητας στο δίκαιο των συμβάσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019747
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

15. Was die hellenischen rechtlichen vorstellungen im deutschen prozessualen dogma nicht akzeptieren

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019749
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. Το δικαίωμα της οικονομικής εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητας (the right of publicity)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019750
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

17. Die verfahrenssysteme vergleichende und kritische darstellung der verfahrenssysteme

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019752
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

18. The changing face of central banking and banking regulation. Some reflections on central bank independence and on the underlying parameter of moral character

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019753
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Χριστοδούλου, Φοίβος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

19. Η ενσωμάτωση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ) στο ελληνικό δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019754
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Ευστρατίου , Παύλος Μιχαήλ Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

20. The oldest Lucretian lacunae

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1019756
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
Δημιουργός:
Kleve, Knut
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ρωμαϊκό δίκαιο