Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μορφές τέλεσης της λαθρεμπορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315397
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Η "επιδίωξη παραγωγής ορισμένου αποτελέσματος" (άρθρ. 27 παρ. 2 εδ. β' Π.Κ)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032355
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ανδρουλάκης , Νικόλαος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

3. Η αιτιολόγηση της επιμέτρησης της ποινής

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032356
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γιαννίδης, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

4. Η φύση και η λειτουργία των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 ΠΚ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032358
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καϊάφα-Γκμπάντι, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

5. Η "κατάχρησις ιδιαιτέρας εμπιστοσύνης" στην υπεξαίρεση (άρθρο 375 παρ. 2 ΠΚ)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032359
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσαντώνης , Αλέξανδρος Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

6. Περιπτώσεις πολυπροσώπου τελέσεως εγκλημάτων. Εφαρμογές - Προβλήματα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032360
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κοτσαλής, Λεωνίδας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

7. Η αναμόρφωσις της κυρίας διαδικασίας και η ελληνική νομοθεσία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032361
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δέδες, Χρίστος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

8. Η παράνομη "ερημοδικία" του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032363
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καρράς, Αργύριος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

9. Προβληματισμοί για το έγκλημα της υποθάλψεως εγκληματία

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032364
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

10. Η νομική φύση της εγκλήσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032365
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαργαρίτης, Λάμπρος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

11. Χρήση και κατάχρηση μιας αυθεντίας. Σκέψεις πάνω στις διατάξεις του ποινικού κώδικα, που προστατεύουν την πολιτειακή εξουσία και τη δημόσια τάξη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032366
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κωστάρας, Αλέξανδρος Παν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

12. Η δημοσιότητα στην ακροαματική διαδικασία σήμερα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032367
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπάκας , Χρήστος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

13. Η έννοια και η λειτουργία των αυτοτελών ισχυρισμών στην ποινική δίκη. Συμπεράσματα εφαρμογής 25 χρόνων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032368
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταμάτης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

14. Ιδεολογικοπολιτικοί προσανατολισμοί του ελληνικού ποινικού δικαίου κατά την ιστορική του εξέλιξη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032370
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

15. Δικαιούχοι της έγκλησης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032371
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (Ποινική δικονομία)

16. Η επικινδυνότητα του εγκληματία: ένα στοιχείο πλαστό

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032372
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξιάδης, Στέργιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

17. Το πρόβλημα της συνυπαιτιότητας του θύματος στην απάτη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032373
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

18. Η βιβλιογραφία των ποινικών επιστημών στην Ελλάδα μετά το έτος 1950

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032376
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αναγνωστάκης , Στέφανος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

19. Πόσο πρόσφορη είναι η θεωρία της κοινωνικά πρόσφορης πράξης για τη διδασκαλία του ποινικού δικαίου;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032377
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπανεοφύτου , Αγάπιος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

20. Η "αποκλιμάκωση" της ποινικής καταστολής: όροι και όρια

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1032379
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουράκης, Νέστωρ-Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο