Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μορφές τέλεσης της λαθρεμπορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315397
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Σκέψεις για την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο πεδίο της σωφρονιστικής πολιτικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026929
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πέτρου, Χριστίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

3. Η εκπαιδευτική παρέμβαση για την κοινωνική ένταξη των ανηλίκων παραβατών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026931
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταλίκας, Ιωάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

4. Ψυχολογική αντιμετώπιση του ανήλικου παραβάτη στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Εισάγοντας το ρόλο του ψυχολόγου στο θεσμό της ιδρυματικής μεταχείρισης του ανήλικου παραβάτη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026933
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λαμπριανίδου, Αλεξάνδρα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

5. Υπηρεσίες πρόληψης και υποστήριξης νεαρών παραβατών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026942
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσιαρπισνού, Έλση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

6. Η εκπαίδευση σε συνθήκες εγκλεισμού. Φυλακή και σχολείο δεύτερης ευκαιρίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026945
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολοπούλου, Βασιλική
Δημητρούλη, Καλλιόπη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαιδευτική κοινωνιολογία

7. Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση ως μέσο δευτερογενούς πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας. Δυσκολίες συνεργασίας στην εφαρμογή προγραμμάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026948
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τσοποτός, Δημήτρης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

8. Σημείωμα σε μια περίπτωση υποδοχής και διαχείρισης αιτήματος ανηλίκου/νέου σε κίνδυνο. Διασύνδεση και παραπομπές μεταξύ αρμοδίων φορέων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026954
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπακλέζος, Στάθης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

9. Μαρτυρία για ένα πρότυπο στήριξης ανηλίκων παραβατών στην κοινότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1026958
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κυδωνιέως-Φωστέρη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

10. Σύγχρονες μεταρρυθμιστικές τάσεις στην αντιμετώπιση ανηλίκων δραστών εγκλημάτων - ειδικότερα στο δίκαιο της Γερμανίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1027859
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πιτσελά, Αγγελική Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

11. Διερεύνηση του "Συστήματος" ποινικής δικαιοσύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1027861
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σπινέλλη, Καλλιόπη Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

12. Η εγκληματικότητα των πολιτικών στην εξουσία: (ή εγκληματικότητα του "ψηλού καπέλου")

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1027865
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σπινέλλης, Διονύσιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

13. Αποποινικοποίηση και οιονεί αποποινικοποίηση de jure στην Ελλάδα και τη Γαλλία προς όφελος των διοικητικών κυρώσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1027866
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Συκιώτου, Αθανασία Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

14. Θαύμα - Μαγεία - Έγκλημα. Ένα σημειωτικό τρίγωνο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1027867
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τρωιανός, Σπυρίδων Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εγκληματολογία (Εγκληματολογία - Σωφρονιστική- Aνακριτική)

15. Η ωριμότητα στο δίκαιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1027869
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τρωιάνου-Λουλά, Αγλαΐα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

16. Freiheitsschutz als aufgabe europäischer strafrechtswissenschaften

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029061
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Albrecht, Peter-Alexis
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

17. Η ανάγκη για ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029064
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Hassemer , Winfried
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

18. "Der mensch, der bereit ist, seine freiheit aufzugeben, um sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren!" - Anmerkungen zu einem denkwürdigen (Falsch-) zitat Benjamin Franklins

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029072
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Prittwitz, Cornelius
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

19. Strafrechtlicher schutz der menschenwürde?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029076
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Neumann , Ulfrid
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

20. Der Marquis De Sade als strafrechtsreformer

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1029084
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
Δημιουργός:
Schulz , Hans-Joachim
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο