Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Εμπειρική έρευνα για τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810755
Μονάδα:
Κατεύθυνση Λογιστικής
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τάρε Αλμπάνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. Συγκριτική μελέτη πρακτικών ΕΚΕ στον Ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Μελέτη περίπτωσης: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δριβίλας Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Does fraud and corruption nourish in an environment of financial instability like the one of Greece the last 4 years? What are the trends and which solutions do you suggest?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810565
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χουντής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Η επίδραση των IMC (Integrated Marketing Communication) και των CRM (Customer Relationship Management) πάνω στην εταιρική απόδοση και στην απόδοση των οργανισμών του δημοσίου τομέα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820040
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάμπης Λέρντι
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Στρατηγική της ELEPOD (Ελληνικός Επαγγελματικός Οδηγός): μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820376
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτρώτσιου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. "Η εταιρική κοινωνική ευθύνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον όμιλο «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.». Σύγκριση και σύγκλιση με καλές πρακτικές".

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837102
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τοπούζη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Στρατηγική ανάλυση επιχείρησης: μελέτη περίπτωσης Coffee Island

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836920
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουγκρή Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και εταιρική ευθύνη-η περίπτωση της Γκολνταίρ Κάργκο ΑΕ (Goldair Cargo SA)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεληγεώργη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Καινοτομίες για τον ελληνικό τουρισμό: μελέτη περίπτωσης τριών ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836980
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γραβουνιώτη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Κλαδική ανάλυση του υποκλάδου της προμήθειας ερευνητικού και διαγνωστικού εξοπλισμού στην Ελλάδα και οι απόψεις διοικητικών στελεχών αναφορικά με τις προοπτικές του την επόμενη πενταετία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837364
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζωρτζάτος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Internal Audit and Whistleblowing

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837307
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαζησίμου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Στρατηγική ανάλυση ξενοδοχειακών μονάδων με πιστοποίηση Green Key, και σύγκριση πληρότητας πιστοποιημένων και μη ξενοδοχείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837061
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καούρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Η οικονομική ύφεση του 2008

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837452
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μασγανάς Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Reasons tempting employees towards fraud, the effects of fraud and the role of internal audit

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κότσαλου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: νέες παράμετροι στον 21ο αιώνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837274
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσούση Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. Κατασκευή Ελληνικού Δείκτη Τεκμαρτής Μεταβλητότητας, Δείκτη Κινδύνου. Προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς και εμπειρική διερεύνηση αξιοπιστίας του.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836893
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγγελής Λουκάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Τοπική Αυτοδιοίκηση και κρίση. Συνέπειες της κρίσης στις οικονομικές καταστάσεις Ελληνικού Δήμου (Δήμος Φυλής)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837041
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σχίζας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Καινoτομία επιχειρηματικότητα και σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων - Η περίπτωση της Netflix Inc.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζωντήρας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

20. Η χρηματοοικονομική κρίση και η επίδραση της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μελέτη περίπτωσης: Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837071
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαχαρή Αργυρώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες