Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του ενθικού δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309792
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Συγγραφέας:
Αρναούτη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Το άρθρο 22 του Νόμου 4274/2014: Η εξελικτική πορεία του ΣτΕ απέναντι σε διαχρονικές και όψιμες προκλήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309790
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Συγγραφέας:
Μπαλής Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Άσυλο, διεθνές δίκαιο και εθνικά δίκαια

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002013
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άσυλο, διεθνές δίκαιο και εθνικά δίκαια
Έτος έκδοσης:
2010
Ταξιθετικός αριθμός:
341.231.14(063) ΑΔΔ2009 2010
Bib number:
605010

4. Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και ο οικογενειακός βίος

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002014
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και ο οικογενειακός βίος
Έτος έκδοσης:
2011
Ταξιθετικός αριθμός:
341.231.14(063) ΔΕΠ2010 2011
Bib number:
575188

5. Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002015
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών
Έτος έκδοσης:
2011
Ταξιθετικός αριθμός:
351.85(063) ΠΕΠ2010 2011
Bib number:
594050

6. Πολιτισμός - ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτιστική κληρονομιά:ημερίδα: Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011, Νέο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002016
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πολιτισμός - ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτιστική κληρονομιά:ημερίδα: Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011, Νέο Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
2012
Ταξιθετικός αριθμός:
351.85(063) ΠΕΘ2011 2012
Bib number:
598210

7. H ελληνική κρίση$eγια μια νέα θεσμική μεταπολίτευση:επιστημονικοί προβληματισμοί: ημερίδα: Αθήνα, 12 Απριλίου 2011, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002017
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
H ελληνική κρίση$eγια μια νέα θεσμική μεταπολίτευση:επιστημονικοί προβληματισμοί: ημερίδα: Αθήνα, 12 Απριλίου 2011, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
2012
Ταξιθετικός αριθμός:
346(063) ΕΚ2011 2012
Bib number:
602162

8. To δίκαιο μπροστά στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης: 2ο Συνέδριο των Ελληνικών Νομικών Σχολών

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002018
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
To δίκαιο μπροστά στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης: 2ο Συνέδριο των Ελληνικών Νομικών Σχολών
Έτος έκδοσης:
2002
Ταξιθετικός αριθμός:
346(063) ΣΕΝΣ2001 δ 2002
Bib number:
324447

9. H διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002019
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
H διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου
Έτος έκδοσης:
2007
Ταξιθετικός αριθμός:
341.4(063) ΔΠΔ2005 2007
Bib number:
411935

10. Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον : Πρακτικά ημερίδας 14 Ιανουαρίου 2004

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002020
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εξέλιξη του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον : Πρακτικά ημερίδας 14 Ιανουαρίου 2004
Έτος έκδοσης:
2005
Ταξιθετικός αριθμός:
34(4-672EU)(063) ΕΚΔ2004 2005
Bib number:
590918