Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Conflits de lois et problèmes de constitutionnalité devant la cour suprême des États-Unis

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003168
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Rigaux , Francois
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

2. Mein kind gehört zu mir! Internationale kindesentführungen und das recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003171
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Siehr , Kurt
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

3. Droit interrégional privé et droit international privé

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003175
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Sumampouw , Mathilde
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

4. The fight against pseudo foreign corporations in the Netherlands

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003180
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Phidas , Vlas.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

5. International commercial arbitration in Latin AMerica: What now?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003184
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Grigera Naon, H.A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

6. Judicial review of the substance of arbitral awards

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003189
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
De Ly , Filip
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

7. Could the Netherlands learn from ADR-Experiments in the United States?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003191
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Sanders , Paula
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

8. La mission de l'arbitre en ce qui concerne la détermination des règles de droit applicables au commerce international

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003193
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Struycken , A. V. M.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

9. Arbitration on self-determination: a code of conduct for peoples

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003195
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Waart , P. J. I. M. de
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Δίκαιο

10. Comparability and evaluation essays on comparative law, private international law, and international commercial arbitration, in honour of Dimitra Kokkini-Iatridou

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002555
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Έτος έκδοσης:
1994
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) KokD c 1994
Bib number:
228794

11. Piercing the Corporate Veil in the Netherlands and Germany: A convergent legal development

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003102
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Bartman, S.M.
Roest, J.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

12. The missing link. Some thoughts on the relationship between private international law and comparative law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003106
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Boer, Th.M. de
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

13. The Nordic bankruptcy convention: a healthy sexagenarian?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003108
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Bogdan , Michael
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

14. The position of the surviving spouse in the law of succession - some comparative remarks

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003111
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Frohn, E.N.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

15. Das werturteil in der rechtsvergleichung - Die suche nach dem besseren recht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003115
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Groot, G.R. de
Schneider, Horst
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

16. Legal borrowing and drafting international commercial contracts - Some methodological reflections

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003120
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Grosheide , Frederik Willem
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

17. The unidroit principles for international commercial contracts and the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003125
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Hartkamp , Arthur S.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

18. The judiciary: an obstacle to the harmonisation of civil and common law?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003129
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Hondius , Ewoud H.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

19. Statut et responsabilité des huissiers de justice en droit hellénique

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003133
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο

20. Discours de la méthode en droit public compare

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003136
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
Δημιουργός:
Konijnebelt, W.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγκριτικό Δίκαιο