Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 2201/2003 (για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας) αναφορικά με τις υποθέσεις γονικής μέριμνας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020095
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Φουντεδάκη, Κατερίνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

2. Η αντικειμενική σώρευση των ανακοπών των άρθρων 632 § 1 και 933 ΚΠολΔ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020104
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Χατζηϊωάννου, Βασίλειος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

3. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην εφαρμογή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020123
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Χατζηκωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

4. Η αξίωση επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης στην πώληση: (νομική φύση και επίδραση της στην παραγραφή άλλων βοηθημάτων)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020127
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Χελιδόνης, Απόστολος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

6. Προς ένα δίκαιο των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020135
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Χριστιανός, Βασίλειος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

7. Ο έλεγχος των "αορίστων εννοιών" από τον Άρειο Πάγο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020343
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Ψωμάς, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

8. Η διαδικασία της διευθέτησης (Plea Bargaining) στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020413
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Αθανασίου, Λία Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο ανταγωνισμού

9. La communauté Européenne et l’ organization mondiale du commerce: des interactions variables

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020419
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Μπερδήμας, Αντώνης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

10. Δεδικασμένο από την απόρριψη της αγωγής ως αόριστης ή ως νόμω αβάσιμης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020420
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Η ικανότητα των εμπορικών εταιριών για τη σύναψη συμβάσεων διαιτησίας ως όρος για την κήρυξη της εκτελεστότητας στην Ελλάδα των σχετικών αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020422
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

12. Η εγγυοδοσία για τη δικαστική δαπάνη στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης. Προϋποθέσεις λήψης του μέτρου και προβληματισμοί συμβατότητας στο δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020427
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Γιαννόπουλος, Παναγιώτης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

13. Der Verzicht des Gläubigers auf Sicherheiten zu Lasten des Bürgen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020436
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Χελιδόνης, Απόστολος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ενοχικό δίκαιο

14. Η δημόσια τάξη ως λόγος μη εκτελεστότητας απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020440
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Δεληκωστόπουλος, Ιωάννης Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

15. Ζητήματα τόπου και χρόνου διεξαγωγής αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020443
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Διαμαντόπουλος, Γεώργιος Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. Verwerfungen Kritische Betrachtungen zum Rechtsmittelsystem der deutschen ZPO

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020462
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Greger, Reinhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

17. Von der Internationalen Rechtshilfe zur justiziellen Kooperation-Entwicklung und Perspektiven eines dynamischen Rechtsgebiets

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020500
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Hess, Burkhard
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Λογικοί και νομικοί συσχετισμοί των σωρευόμενων λόγων αναίρεσης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020507
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

19. Η θεωρία περί "κλιμακωτής δομής της έννομης τάξεως"

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020519
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Κατάσχεση επιχειρήσεως

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1020525
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Κατηφόρης, Νικόλαος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο