Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. The "new" forum for contractual disputes in regulation (EU) 44/2001

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022268
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Lupoi, Michele Angelo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

2. Die Entscheidungen des EuGH zum Produkthaftungsrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022271
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Magnus , Ulrich
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

3. Europäischer Vollstreckungstitel und Prozessualer Verbraucherschutz

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022283
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Mankowski, Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

4. Der Streitgegenstand im Beschwerdeverfahren vor dem EGMR

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022284
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Matscher, Franz
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

5. Contract and consensus: two scottish cases

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022286
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
MacQueen, Hector L.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

6. Vergleichendes Kommunalrecht

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022291
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Modeen, Tore
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

7. The flight from public civil justice

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022295
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Murray, Peter L.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

8. Miteigentum und Streitgenossenschaft

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022299
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Nakamura, Hideo
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

9. Risk-creation and the vicarious liability of employers under South African Law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022303
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Neethling, Johann
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

10. Cassation in the civil proceedings in Lithuania, Latvia and Estonia

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022309
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Nekrošius, Vytautas
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Verfassungsanker der Europäischen Integration

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022316
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Nicolaysen, Gert
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συνταγματικό δίκαιο

12. Pouvoirs et Obligations du Juge Français dans la Détermination de la Règle de droit Applicable au Procès Civil

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022323
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Normand, Jacques
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

13. Endgültigkeit der Aufhebungsentscheidung als Voraussetzung der Anerkennungsversagung Nach Art. V ABS. 1 (E) New Yorker Übereinkommen?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022352
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Oberhammer, Paul
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

14. Liability of holder of motor vehicle under turkish law

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022358
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Özsunay, Ergun
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

15. Immaterial damages, the law of contract and the protection of personality: the passing of a prejudice?

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022361
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Palmer, Vernon Valentine
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

16. La vérité judiciaire en matière civile

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022366
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Perrot, Roger
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

17. Le Bicentenaire du Code de Procédure Civile Napoléonien et le Monopole Étatique de la Juridiction

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022368
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Picardi, Nicola
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Zur Perpetuatio Fori in Europäischen Grenzüberschreitenden Sorgerechtssachen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022371
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Pirrung, Jörg
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

19. I problemi della giustizia in Italia

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022376
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Pizzorusso, Alessandro
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

20. Standard contract terms and rules on procedure

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1022378
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
Δημιουργός:
Ποδηματά, Ευαγγελία Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)