Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208558
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A7
Προέλευση:
ex. U.S.S.R.
Περιγραφή:
Magmatic, metamorphic, pegmatitic, and alluvial rocks.An accessory rock in igneous and metamorphic rocks.

2.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208565
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A7
Προέλευση:
ex U.S.S.R.

3.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:208575
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
A7
Προέλευση:
ex U.S.S.R.
Περιγραφή:
Igneous and metamorphic rocks. In skarns from contact metamorphism of impure limestones and calcic igneous rocks. Chlorite schists and serpentinites. Alkalic igneous rocks.

4.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203329
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D51 (20)
Προέλευση:
Kea, Greece
Περιγραφή:
Galena occurs in discordant veins of marble, on the southern tip of the island.

5. Μολυβδαινίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203332
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D51 (21)
Προέλευση:
Λέσβος, Ελλάδα
Περιγραφή:
Ο μολυβδαινίτης φιλοξενείται σε καολινιτιωμένη λάβα. Αυτή η εμφάνιση αφορά πορφυρικού τύπου κοιτάσμα Mo-Cu όπου ο μολυβδαινίτης σχετίζεται με πλέγμα φλεβιδίων χαλαζία.

6.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203335
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D51 (24)
Προέλευση:
Helidon / Evritania, Greece
Περιγραφή:
Cap rock of copper sulfide veins and in some types of volcanic rocks.

7.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203338
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D51 (25)
Προέλευση:
Chios isl., Greece
Περιγραφή:
Low-grade stibnite veins present in argilaceous rocks of Devonian Age

8. Uvarovite

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203340
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D52 (10)
Προέλευση:
Domokos / Thessalia, Greece
Περιγραφή:
Emerald green crystals of uvarovite on chromite. It appears in alpine-type fissures in chromite ores hosted in ultrabasic rocks of Othrys ophiolithic complex.

9.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203346
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D52 (11)
Προέλευση:
Sifnos isl., Greece
Περιγραφή:
Large crystals in blueschists. May include grossular content.

10. Χαλκηδόνιος

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203351
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D52 (25)
Προέλευση:
Σουφλί / Θράκη, Ελλάδα
Περιγραφή:
Ροζ χαλκηδόνιος σε βοτρυοειδή μορφή. Η παραγένεση της περιοχής περιλαμβάνει διαφανή χαλαζία, αμέθυστο και ζεολίθους σε επιθερμικές φλέβες που διαπερνούν υποθαλάσσιες δακιτικές λάβες.

11. Aζουρίτης και Ασβεστίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203354
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D53 (41)
Προέλευση:
Καμάριζα / Λαύριο, Ελλάδα
Περιγραφή:
Αζουρίτης επικαλύπτει λιμονίτη ψευδόμορφο κατα ασβεστίτη και σχετιζόμενο με δεύτερης γενιάς ασβεστίτη. Δείγματα από το ορυχείο Κριστιάνα της Καμάριζας.

12. Ασβεστίτης και Λιμονίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203358
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D55 (15)
Προέλευση:
Λαύριο, Ελλάδα
Περιγραφή:
Λιμονίτης ψευδόμορφος κατα ασβεστίτης και σχετιζόμενος με λευκό ασβεστίτη.

13.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203362
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D55 (27)
Προέλευση:
Lavrion, Greece

14.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203364
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D55 (24)
Προέλευση:
Kamariza / Lavrion, Greece
Περιγραφή:
Common weathering product, primary hydrothermal mineral, bog and marine environments.

15. Φθορίτης

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203369
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D55 (45)
Προέλευση:
Καμάριζα / Λαύριο, Ελλάδα
Περιγραφή:
Κύβοι φθορίτη με καστανούς κρυστάλλους σκοροδίτη. Ο φθορίτης είναι κοινό σύνδρομο ορυκτό στο κοίτασμα Pb-Zn-Ag-Au από αντικαρτάσταση ανθρακικών του Λαυρίου. Συνήθως σχετίζεται με χαλαζία και γαληνίτη. Οι κρύσταλλοι φθορίτη εχουν μέγεθος ως 20 εκ. Ποικιλία χρωμάτων από ανοιχτό γαλάζιο ως μωβ και πράσινο

16.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203487
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D42 (12)
Προέλευση:
Miask / Orenburg, ex U.S.S.R.

17.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203489
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D42 (22)
Προέλευση:
Vicenza / Sicily, Italy
Περιγραφή:
Occurs frequently in basalts and other basic igneous rocks associated with other zeolites. As a rock forming mineral in basalts and phonolites, in cavities in basalts, in tuffs as altered from glass, authigenic mineral in sandstones.

18.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203491
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D43 (8)
Προέλευση:
Achmatov / Orenburg, ex U.S.S.R.
Περιγραφή:
Major constituent of igneous rocks, hydrothermal and alpine veins. Product of sodium metasomatism.

19.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203494
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D43 (20)
Προέλευση:
Finland

20.

Αντικείμενο (πέτρωμα) uoadl:203497
Μονάδα:
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ταξινομικός αριθμός:
D43 (36)
Προέλευση:
Tunaberg, Sweden
Περιγραφή:
Mafic plutonic rocks