Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Κοινωνικοί προσδιοριστές της ποιότητας ζωής προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα: Μία συγχρονική μελέτη στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Mig-Healthcare

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881716
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δρυμώνη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Αξιολόγηση και έρευνα της αποδοτικότητας των κλινικών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778167
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λυμπερίου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Διερεύνηση της συναισθηματικής άμβλυνσης και της μείωσης της σεξουαλικής λίμπιντο από την χρήση εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814378
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καντούνα Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Η επίπτωση της φυματίωσης στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα της οικονομικής κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502208
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατακουζηνός Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας στις χώρες των μνημονίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502187
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τραφαλής Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Συγκριτική αξιολόγηση τριών αλγορίθμων ερμηνείας γονοτυπικής αντοχής του ιού της ανοσοεπάρκειας του ανθρώπου (HIV-1) σε αντιρετροϊκή θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867536
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζιβινάκη Αντουέλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υγείας των ορθοπεδικών κλινικών του ΓΝΑ ΚΑΤ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρατσόλης Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Comparing sexual and reproductive health care of Afghan women on the move. Elliniko refugee camp versus official shelters in Athens

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778460
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρονοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Χλωριωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (παραγωγή και χρήση) - επαγγελματική έκθεση και καρκινογένεση, σύγχρονες επιστημονικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές εξελίξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2811783
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πολυχρονάκου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Καθολικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σχολικών μονάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1324817
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρυσαφέλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Καταγραφή και αξιολόγηση πρακτικών παρασκευής γαληνικών φαρμάκων στα Ελληνικά φαρμακεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867137
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσόγιαννης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Αλληλεπιδράσεις Ψυχοφαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατέχη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νούκου Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και κινδύνου υπερβαρίας και παχυσαρκίας στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778485
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαρδαβέλλας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην αλιεία στην Ελλάδα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1306007
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φραντζέσκου Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Η επιθετικότητα των παιδιών στο σχολείο με βάση τις γονεϊκές πρακτικές συμμόρφωσης και την οικονομική πίεση της οικογένειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502285
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργιλάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Εκτίμηση και καταγραφή επαγγελματικού κινδύνου: οι οδηγοί Σταθερής Τροχιάς (ΣΤΑ.ΣΥ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502441
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταβουλάρη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Σε τι βαθμό εχει επηρεάσει την υγειονομική και οικονομική κατάσταση της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα των μνημονίων, η ανίχνευση κρουσμάτων της νόσου της φυματίωσης εξαιτίας της δραματικής αυξησης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325406
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαρσάμη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Χαρτογράφηση των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής των Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας και κατηγοριοποίηση τους με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867142
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Συγγραφέας:
Κουρουτού Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας