Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Σχέδιο Επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332514
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Συγγραφέας:
Γκίκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

2. Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα στην προσφορά και διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας και δράσης σε περίπλοκες κρίσεις και επείγουσες καταστάσεις: Η περίπτωση των προγραμμάτων ανακούφισης για την μεταναστευτική κρίση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881980
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παϊκόπουλος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Πολιτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: θέση τους στην καμπύλη των συγκρούσεων του Lund

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γράμμης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Παράγοντες επικινδυνότητας και ανθεκτικότητας που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζόμενων με πρόσφυγες στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882097
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χολέβα Μαρία-Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Ανάλυση Κινδύνου Καταστροφής Κτιρίων από Πυρκαγιά και Μεταπυρική Εκτίμηση Επιπτώσεων - Μάτι 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876685
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρεάδης Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. A Critical Analysis of the IASC Cluster Approach in terms of Coordination, Accountability and Participation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιάτου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Διαπραγματεύσεις σε Ανθρωπιστικές Κρίσεις. Η περίπτωση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για τις μεταναστευτικές ροές το 2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882410
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θωμαΐδης Νίκολαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου Ευρωπαϊκού συστήματος για την αντιμετώπιση φυσικών καταστρορών rescEU

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865195
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τούντας Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Παραγωγικοί τομείς και αναπτυξιακά εργαλεία. Σύνδεση τουρισμού με αναπτυξιακά εργαλεία. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Διστόμου -Αράχωβας -Αντίκυρα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899248
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θώδος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Θεσσαλονίκης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899242
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ορτουλίδου Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Ανάλυση του προβλήματος της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, με βάση οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899476
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λύρα Κανέλλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. European Union Maritime Security Strategy

Διπλωματική Εργασία uoadl:2924153
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγρηγοράκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρωνίτης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899721
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλαπανίδης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Ο ρόλος της βλάστησης στις βιομηχανικές περιοχές για την ανάπτυξη της οικο-βιομηχανίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899150
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Οπτική κοκκομετρία σε αποθέσεις ξαφνικών πλημμυρών και ροών κορημάτων με χρήση επίγειων μέσων και ΣμηΕΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2900040
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδριόπουλος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899047
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Διερεύνηση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών λεκανών απορροής και συσχέτιση με θανάσιμα περιστατικά́ από́ πλημμυρικά́ φαινόμενα με τη χρήση GIS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898976
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κανελλόπουλος Δημήτριος-Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Ο ρόλος της Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: Ένα προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας (project) με αφόρμηση δύο λογοτεχνικά κείμενα στο εγχειρίδιο της Α΄ τάξης Γυμνασίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασακοπούλου Σοφία-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Εφαρμογές των ΣμηΕΑ στο σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση λατομείων μαρμάρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2920018
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Έλ-Αζούζ Κωνσταντίνος-Ζουχέρ
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες