Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σχέδιο Επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο Νοσοκομειακής Μονάδας για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332514
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Συγγραφέας:
Γκίκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρωνίτης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Οι ρόλοι των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837996
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντούνια Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Φύση και φυσικοί κίνδυνοι στο υπάρχον πλαίσιο. Η περίπτωση της Ρόδου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2849846
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαχαιρίδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου Ευρωπαϊκού συστήματος για την αντιμετώπιση φυσικών καταστρορών rescEU

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865195
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τούντας Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Ανάλυση Κινδύνου Καταστροφής Κτιρίων από Πυρκαγιά και Μεταπυρική Εκτίμηση Επιπτώσεων - Μάτι 2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876685
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρεάδης Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Πολιτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: θέση τους στην καμπύλη των συγκρούσεων του Lund

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γράμμης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. A Critical Analysis of the IASC Cluster Approach in terms of Coordination, Accountability and Participation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιάτου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Ο σεισμός της Κεφαλονιάς και η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτόν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319207
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρλάμος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Μετα-πυρική διαχείριση πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Νεάπολης, Λακωνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318894
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μήλιος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Μετανάστευση και κοινωνία των πολιτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318927
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασιάδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Οι συνέπειες των Καταστροφικών Παλιρροϊκών Κυμάτων στον Κορινθιακό Κόλπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319264
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλέτος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Ηφαίστειο Νισύρου: Επικινδυνότητα και Διαχείριση Ηφαιστειακού κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317943
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηφώτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Σχεδιασμός - επιλογή - οριοθέτηση χώρων καταφυγής δήμου Τρίπολης για την περίπτωση σεισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320206
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μητροπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, που επηρέασαν τις βιβλιοθήκες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και οι σύγχρονες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι βιβλιοθήκες για να θεωρούνται «ασφαλείς» από τέτοιες καταστροφές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320653
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαλσαμάκης Βαλσαμής
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Πρόληψη και διασφάλιση ψυχικής υγείας και ετοιμότητας σε σχολικό περιβάλλον σε περίπτωση σεισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319690
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπελιά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Πρότυπες προδιαγραφές ασφαλείας εγκαταστάσεων βιβλιοθηκών - Μελέτη περίπτωσης της βιβλιοθήκης της σχολής Θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319698
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαζούρας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Ασφαλείς καταυλισμοί. Κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαμόρφωση ασφαλών καταυλισμών για τη στέγαση πληγέντων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316433
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππά Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Σεισμός Αυγούστου 2013 στο ρεγκίνι Φθιώτιδας. ζημιές και πορεία αποκατάστασης της περιοχής. σεισμική επικινδυνότητα και προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319720
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δελαπόρτας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε νησιωτικές περιοχές: Η περίπτωση της Σύρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316231
Μονάδα:
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκουλάτος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016