Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Watchdog: A Distributed Web Preservation System

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321481
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντόπουλος Μιχάλης
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Παραλληλοποίηση του Sirene: Υλοποίηση κυβικής Β-καμπυλοειδής παρεμβολής στην μονάδα επεξεργασίας γραφικών για πολλές διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319331
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουλαρίνος Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ομιλούντων Βιβλίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320300
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σοφιανός Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Αυτόματη υλοποίηση δυναμικού κώδικα για εκτέλεση πλάνων ερωτημάτων στη κυρία μνήμη με χρήση σύγχρονου υλικού υπολογιστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316475
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γάσπαρης Νίκων
Στρατής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Elastic Infrastructure for Joining Stream Data

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321034
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαραβίτσας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Managing OpenCL Services using Docker Containers

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321247
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βινιερα?τος Παυ?λος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Hardware Implementations of CCSDS 121.0-B-2 Lossless Data Compression Standard in FPGA

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321116
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σίδερης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016