Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μέγιστη συγκέντρωση γαλακτικού κανονικής κολύμβησης και κολύμβησης με άπνοια με σταθερό και μειουμένο διάλειμμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776055
Μονάδα:
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
Τομέας Υγρού Στίβου
Συγγραφέας:
Ρόζη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Προσαρμογή της κλίμακας προσανατολισμού της αθλητικής εντιμότητας και μελέτη διαφορών μεταξύ φύλου, ηλικίας και αθλήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502368
Μονάδα:
Τομέας Θεωρητικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Ζαρώτης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2008

3. Η επίδραση διαφορετικών μεθόδων καθορισμού στόχων στη βελτίωση δεξιοτήτων σε νεαρούς καλαθοσφαιριστές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502377
Μονάδα:
Τομέας Αθλοπαιδιών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Σαββάτης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2008

4. Η επίδραση του επιπέδου υδάτωσης στη φυσική κατάσταση και την πνευματική συγκέντρωση ατόμων ηλικίας 60-75 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450028
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Ανδριανοπούλου Μαρία-Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αθλητισμός

5. Συνοχή και απόδοση στο ποδόσφαιρο: Κατεύθυνση της σχέσης και παράγοντες που την επηρεάζουν

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502538
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Συγγραφέας:
Γιολδάσης Αριστοτέλης
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Οι χοροί του δρόμου και η εξελικτική δυναμική του hip hop

Διπλωματική Εργασία uoadl:1674278
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Γιατρά Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2009

7. Χαρακτηριστικά τεχνικής και φυσιολογικές παράμετροι στο ύπτιο, με "κολυμβητικά χεράκια" και χωρίς, σε δύο διαφορετικές ταχύτητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1670659
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μεσσήνης Σπήλιος
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Ο ρόλος της προηγηθείσας ενέργειας στην ευστοχία της βολής με άλμα στην καλαθοσφαίριση ανδρών και γυναικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1679161
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Αργυρίου Μάρθα
Έτος εκπόνησης:
2011

9. Επιδράσεις της ελεγχόμενης συχνότητας αναπνοής στις φυσιολογικές αποκρίσεις στην κολύμβηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1669924
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Λιαπάκη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Η επίδραση της προενεργοποίησησς με διαφορετικά είδη μυϊκής συστολής στην αλτική ικανότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452900
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Τσούκος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αθλητισμός

11. Η επίδραση της δημιουργική κίνησης και του αυτοσχέδιου παιχνιδιού στην αυτο-αποτελεσματικότητα για άσκηση και τα εσωτερικά κίνητρα μαθητών/τριών 4ης τάξης δημοτικού σχολείου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1645409
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Ρέππα Γλυκερία
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Σχέση της συμπεριφοράς του συμβούλου καθηγητή με την ικανοποίηση και την απόδοση του ασκούμενου φοιτητή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1673478
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Καλαμάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2010

13. Ανησυχίες επανατραυματισμού, αγωνιστική αυτοπεποίθηση και προσοχή ως προβλεπτές επανατραματισμού και αθλητικής απόδοσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1667959
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Χρηστάκου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2008

14. Άσκηση και διατροφή σε υγιείς και ασθενείς:1. Πλειομετρική άσκηση αντιστάσεων και μεταγευματική λιπιδαιμία, 2.Διατροφική γνώση φωσφόρου και δείκτες υποσιτισμού-φλεγμονής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1528020
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Παφίλη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2010

15. Γνωσιακή ετοιμότητα των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στα σχολεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875762
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Φαλούκα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

16. Η επίδραση της συνοχής στα επίπεδα του αγωνιστικού άγχους και στην απόδοση αθλητριών υδατοσφαίρισης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875341
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μουσελίμη Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

17. Άμεση επίδραση των διαστάσεων στην κατακόρυφη σκληρότητα και στη σκληρότητα των κάτω άκρων κατά το τρέξιμο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775669
Μονάδα:
Τομέας Κλασσικού Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Παππάς Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

18. Επίδραση διαφορετικών τύπων προπόνησης στην ικανότητα για άσκηση σε ενήλικες με κυστική ίνωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750711
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Αναστασόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

19. Εγκυρότητα συσκευών ευρείας χρήσης και εφαρμογών κινητών τηλεφώνων για τη μέτρηση της σωματικής δραστηριότητας αθλουμένων εφήβων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1519409
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Αδαμάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Επίδραση ακουστικού ερεθίσματος με και χωρίς ευδιάκριτο παλμό στην κινητική σταθερότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838000
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αθλητική Βιομηχανική
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Εμμανουήλ Αναλίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός