Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Κληρονομησιμότητα καρδιοαναπνευστικής αντοχής σε άνδρες ηλικίας 18-25 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506295
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Κουναλάκης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2001

2. Η επίδραση της προπόνησης αντίστασης με τη χρήση του αλεξίπτωτου στη δρομική ταχύτητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506057
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μαρτινοπούλου Κλημεντίνη
Έτος εκπόνησης:
2008

3. Η επίδραση της διαρκούς και παρατεταμένης δρομική προσπάθειας στη δημιουργία άσηπτης φλεγμονής και ενδοθηλιακής ενεργοποίησης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692214
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Καραγκούνης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Η μακροχρόνια άσκηση ως παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας στο σύμπλεγμα ΠΔΚ-άκρου ποδός

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692219
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Πεφάνης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Η επίδραση της στάσης σώματος στον όγκο αίματος μετά από άσκηση στο νερό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692054
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Περισσίου Μαρία-Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Η επίδραση της σύνθετης προπόνησης δύναμης και ισχύος στη μορφολογία του μυϊκού ιστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692056
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Γλούμης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Η επίδραση διαφορετικών μεθόδων προπόνησης στις βιολογικές προσαρμογές & στην τεχνική ικανότητα νεαρών καλαθοσφαιριστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692062
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Ζιάγκος Βαγγέλης
Έτος εκπόνησης:
2003

8. Ένταση άσκησης-αυτοαποτελεσματικότητα: H μεταξύ τους σχέση και η επίδραση τους στην ταυτόχρονη εκτέλεση ψυχο-κινητικών δεξιοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692068
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Βάζου Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2001

9. Η επίδραση του επιπέδου υδάτωσης στη φυσική κατάσταση και την πνευματική συγκέντρωση ατόμων ηλικίας 60-75 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692073
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Ανδριανοπούλου Μαρία-Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Διαπολιτισμική προσαρμογή (αξιοπιστία και εγκυρότητα) των ερωτηματολογίων Oxford Shoulder Score (OSS) και Οxford Shoulder Instabilitiy Score (OSIS) στην ελληνική γλώσσα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692075
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Αναστασιάδη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή σπουδών στην επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συναφούς με αυτήν επαγγέλματος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692089
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Γκραίκου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

12. Χοροθεραπεία και δημόσιο σχολείο:καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο Γενικό Λύκειο Λιδωρικίου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692097
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Χορός και κοινοτικές σχέσεις στα Φαρακλάτα Κεφαλονιάς την περίοδο 1950-1960

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692104
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Κοσμάτου Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Επαναλαμβανόμενη στατική άπνοια πριν από άσκηση: έλεγχος βιολογικών προσαρμογών και επίδραση στη σωματική απόδοση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692115
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μπούρδας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Κληρονομησιμότητα της ιδιοδεκτικότητας και της πλαστικότητας του κινητικού φλοιού του εγκεφάλου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692122
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Μισιτζή Ιουλιανή
Έτος εκπόνησης:
2008

16. Αξιολόγηση της ευκαμψίας και της δύναμης του ώμου αθλητών της πετοσφαίρισης υψηλού επιπέδου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1684410
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Κυριάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2001

17. Νευρομυϊκές και μηχανικές προσαρμογές του γόνατος σε διαφορετικές γωνίες τετρακέφαλου (Q Angle)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1684412
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Τσακωνίτη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2001

18. Αιμοδυναμική αξιολόγηση του αχίλλειου τένοντα σε άτομα με δυσμορφίες στο άκρο πόδι σε διαφορετικές συνθήκες στήριξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1684094
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Καρζής Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2003

19. Βιοηθική του αθλητισμού: του ευ και οι αρνητικές τάσεις στον αθλητισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668048
Μονάδα:
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2009

20. Ασκησιογενείς προσαρμογές αρτηριών μυϊκού τύπου σε αθλητές judo

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668062
Μονάδα:
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφέας:
Καραγκούνης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2007