Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. The impact of political system & corruption on the fiscal balance of Greece

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2076994
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλαιός Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017

2. Ο προϋπολογισμός των εταιρειών Κρι Κρι και Mύλοι Λούλη 2007-2016 ως εργαλείο διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Η περίπτωση του Beyond Budgeting ως σύγχρονο εργαλείο διοικητικής λογιστικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλόγηρος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Εμφάνιση και ανάλυση πιστωτικού κινδύνου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και άνθησης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1913662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιαΐνη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

4. The impact of unconventional monetary policies on alternative investments

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837229
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαναστασόπουλος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. Aspects of behavioral finance and examination of predictive abilities of financial ratios

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810557
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτράκης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Time series forecasting using a genetically optimized neural network - a comparative study

Διπλωματική Εργασία uoadl:2918429
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάμπης Λέρντι
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Η επίδραση των συντάξεων και των κοινωνικών μεταβιβάσεων στην ανισότητα και την φτώχεια στις χώρες της Ευρωζώνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Τα πραγματικά αποτελέσματα των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιαπωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση μετά τη Μεγάλη Κρίση του 2008

Διπλωματική Εργασία uoadl:1688805
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαπατίνας Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικές Επιστήμες

10. Οι μεταβολές του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα τα έτη 2008-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:1725850
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταμουρίδου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά

11. Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας, η επίπτωση στην απασχόληση και το brain drain

Διπλωματική Εργασία uoadl:2368126
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βερμίσογλου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Υποκατάσταση Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936220
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπακούση Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Εφαρμογή των Zhang Νευρωνικών Δικτύων στο Δυναμικό Μοντέλο Leontief

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879802
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σερέτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω της κρατικής παρέμβασης: Η περίπτωση της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692066
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωάννου Μαρία-Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τράπεζες

15. Υποδείγματα πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου : εμπειρική διερεύνηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάνου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. Η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής και η χρήση της από τους πολίτες μέσα από εμπειρική έρευνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879739
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωσηφίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

17. BITCOIN: Η ανάδυση των κρυπτονομισμάτων την περίοδο 2017-2019

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879752
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λοΐζου Ευδοκία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

18. Η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) σε τραπεζικά χαρτοφυλάκια της Ευρωζώνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895236
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

19. Numerical Evidence of the Lagrange Multipliers in Piecewise Monotonic Data Approximation Method

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885803
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πέρδικας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. An analysis in cyber security: Exploring internet crimes and their behavior

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπομπολάκη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική