Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αξιολόγηση των Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακού Σχολείου (Φωτόδεντρου) για το μάθημα της Βιολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721512
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Συμβολή της διαδικτυακής πλατφόρμας ILS (Inquiry Learning Spaces) στη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης μέσω διερεύνησης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768905
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φερμάνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Ανάπτυξη ικανότητας μαθητών Λυκείου να επιχειρηματολογούν σε βιολογικά ζητήματα σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800839
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετράκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες και Νοητική Υστέρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815769
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούρου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Λοιμώξεις στη ΜΕΘ από πολυανθεκτικά μικρόβια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρή Ελεονώρα-Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Ανάπτυξη της δεξιότητας συλλογισμού των μαθητών σε βιολογικά ζητήματα μέσω διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800223
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πανδής Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Εφαρμογή της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1394023
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζήκου Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

8. ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333297
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σασμαζόγλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα: Μια διαχρονική συγκριτική μελέτη των στάσεων και απόψεων ανάμεσα σε ομάδες του ελληνικού πληθυσμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333312
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Ο ρόλος της θρησκευτικότητας στην αποδοχή της Εξέλιξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2419834
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντέλας Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Αλλεργίες στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1935010
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πασχαλίδου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Βιολογικά Φυτικά προϊόντα (organics) από τον αγρό στο πιάτο: επιστημονική γνώση και διδακτική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2658756
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σακελλαρίου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Λοιμώξεις και Αντιβιοτικά: Από την κατάχρηση στην ορθολογική χρήση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879971
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσοκώστα Παυλίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Συμβολή της διδακτικής πλατφόρμας ILS (Inquiry Learning Spaces) στη διδασκαλία της εξέλιξης μέσω διερεύνησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883733
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανδρέου Σωτήρης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Σύγχρονα δεδομένα για τα εμβόλια: τι πρέπει να κάνουμε τώρα;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880421
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαγωνίκα Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Τεχνολογική και Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου στη διδασκαλία της Βιολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885729
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σωμαρακάκη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναπαράσταση 3D απεικονίσεων βιολογικών δομών και λειτουργιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885583
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πατεργιαννάκης Στυλιανός-Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Επιχειρηματολογία Ελλήνων εκπαιδευτικών σε ζητήματα Εξέλιξης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884259
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουμαρέλας Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Δημιουργικά παιχνίδια ρόλων ως πλαίσιο ανάπτυξης επιχειρηματολογίας σε βιολογικά ζητήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885382
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανιατάκου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Διερεύνηση της “Βοτανικής Αίσθησης του Τόπου” σε συνάρτηση με το φύλο, τη βιωματική εμπειρία και το μέντορα φυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσικαλάκη Αικατερίνη-Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες