Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Εκτίμηση του οικολογικού θώκου των ελαφιών Cervus elaphus στην Πάρνηθα με τη χρήση νευρωνικών δικτύων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328304
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σομπόνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. In sillico μελέτες αναστολέων της μεταλλαγμένης ογκοπρωτεΐνης BRAFV600E

Διπλωματική Εργασία uoadl:2726020
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευγενίου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Βιοπληροφορική ανάλυση της οικογένειας των πρωτεινών HU

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815629
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνογιαννάκης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Ανάλυση δικτύου αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών που σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα με μεθόδους βιοπληροφορικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768103
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αμανατίδου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Χρήση μεθόδων μοριακής μοντελοποίησης για την βελτιστοποίηση νέων συνθετικών νευροστεροειδών με αγωνιστική δράση στους υποδοχείς νευροτροφινών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2722023
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξανθόπουλος Κλεάνθης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Βιοπληροφορικές προσεγγίσεις περί της αποσαφήνισης της καρκινογένεσης με την διαμεσολάβηση των long non-coding RNAs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779389
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκοπούλου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Ανάπτυξη αλγοριθμικής ροής για την συνθετική ανάλυση RNA – seq δεδομένων, με εφαρμογή στην διερεύνηση του γενετικού υποβάθρου εμφάνισης Μεταβολικού Συνδρόμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779462
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Υπολογιστικές μελέτες συσχέτισης των σηματοδοτικών μονοπατιών των Συζευγμένων με G-πρωτεΐνες Υποδοχέων (GPCRs) με βιολογικές διεργασίες και ασθένειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1958491
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστολάκου Αυγή-Έλενα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Υπολογιστική ανάλυση οικογένειας κινασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820851
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεραντζή Βάσια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Μελέτη της αλληλεπίδρασης του υποδοχέα ρυανοδίνης τύπου 2 και της καλμοδουλίνης με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπεκύρου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Υπολογιστικές μέθοδοι για βελτιστοποίηση γενετικών θεραπειών για τη μυϊκή δυστροφία Duchenne

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Εικονική σάρωση βιβλιοθηκών για τον προσδιορισμό νέων αναστολέων της μεταλλαγμένης ογκοπρωτεϊνης BRAFV600E

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαφαζανίδη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. In silico μελέτες για την αναζήτηση επιλεκτικών αγωνιστών του υποδοχέα γλυκοκορτικοειδών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798930
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τραυλός Νικηφόρος Νικήτας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ GC ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (GOT) ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817001
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παύλος Απόστολος-Ευγένιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Συσχέτιση Γονιδιακών Μεταλλάξεων με την Λειτουργικότητα και τις Δομικές Αλλαγές που Προκύπτουν σε Πρωτεΐνες που Σχετίζονται με Αυτοάνοσα Νοσήματα με Μεθόδους Μοριακής Δυναμικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711395
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεσγίδου Ναστάζια-Λεμονιά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Ανάλυση Δεδομένων Θερμοσταθερότητας Πρωτεϊνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778503
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δράκου Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Αξιοποίηση ομικών δεδομένων με σκοπό τη μελέτη και την ερμηνεία διαφορετικών αναπαραστάσεων ολοκληρωμένων δικτύων (Ιntegrated Networks)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838694
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλοπούλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Ανάλυση μικροσυστοιχιών RNA για την ανίχνευση συστημικών φαινομένων μετά από έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333103
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γελές Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Μελέτη σχέσης κυτταρικής επικοινωνίας και ανοσίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333097
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζαφέρης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Χρήση νευρωνικών δικτύων και αλγορίθμων συνεργικής αναγνώρισης προτύπων για τον προσδιορισμό φωνών εντοπισμού νυχτερίδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332369
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική