Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ολική κυριαρχία και ανώνυμος μαζικός θάνατος. Η μελέτη των ναζιστικών στρατοπέδων συγκεντρώσεως.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838399
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Καλαβρής Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

2. «Οικουμενική δικαιοσύνη: Η συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες επέκτασης της ρωλσιανής Θεωρίας δικαιοσύνης σε παγκόσμια κλίμακα»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2267022
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Κονταξάκη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

3. Οι Βασικές Αρχές του Rawls για μια Θεωρία Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266510
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Περγάρη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017

4. Μια Απόπειρα Κριτικής Προσέγγισης Κάποιων Ζητημάτων πο Προκύπτουν από τη Θεωρία της Γνώσης του Hayek και των Συνεπειών της στην Οικονομία και την Κοινωνία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285401
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Αβράμπος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

5. «Το κράτος κατά τους Hegel, Fichte, Müller και οι αποτυπώσεις των ιδεών των Fichte και Müller στον μετέπειτα εθνικισμό και φασισμό»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285525
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Κομνηνού Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

6. Όψεις του Βρετανικού Περιηγητισμού στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι Νεότεροι Έλληνες από την οπτική του Henry Holland.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2261705
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Κολονιώτη Δέσποινα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

7. «Από την Αιδώ των σπηλαίων στα σύγχρονα φιλελεύθερα συντάγματα»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2183549
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Σωτηρόπουλος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

8. Όψεις της διαμάχης για την καθομιλούμενη γλώσσα στα χρόνια του νεοελληνικού διαφωτισμού: Η περίπτωση του Κώδικα Οικονόμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887808
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Παπαδέλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

9. Η συμβολή του Amartya Sen στη συζήτηση του εξισωτικού φιλελευθερισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2888184
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Δελένδα Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

10. Όψεις του ρατσισμού στην Ελλάδα της μεταναστευτικής κρίσης. Η περίπτωση των δημοτικών σχολείων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Μπαρτολίνι Βαλεντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

11. Ο Κυβερνοχώρος ως «τόπος» πολιτικής συμμετοχής των νέων: Εκφάνσεις του Ψηφιακού Χάσματος στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837960
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Βαμβακάρη Άννα-Ζαμπιώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

12. Κριτικές προσεγγίσεις στη δημοκρατία: Οψεις της συζήτησης για τον φιλελευθερισμό και τον νεο-φιλελευθερισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810768
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Μαριάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

13. Ο γρίφος της χομπσιανής πολιτικής ανυπακοής, Το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα στην αυτοάμυνα και οι προεκτάσεις του

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837972
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Τσολιάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

14. Η συγκρότηση της αίσθησης πολιτικής αποτελεσματικότητας, με βάση το φύλο και την τάξη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820721
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Πολίτη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

15. Η σχέση κοινωνίας – κόμματος – κράτους: Ποιοτική έρευνα στους “militants”, στα μέλη, στους “sympathisants” & ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837931
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες

16. “Εθνικισμός και Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας: Η κατασκευή του Εαυτού και του Άλλου.”

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887393
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Συγγραφέας:
Παστελάκου Χαριτίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες