Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η οπτική συνεκτική τομογραφία στην αξιολόγηση της νόσου του στελέχους: σύγκριση μετρήσεων απο δύο διαφορετικές αποσύρσεις, από τα δύο θυγατρικά αγγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775293
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεργιούλη Ιφιγένεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η βαρύνουσα σημασία των μη τεχνικών δεξιοτήτων στους εκπαιδευμένους στην εξειδικευμένη υποστηριξή της ζωής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2724403
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταματίου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ανταπόκριση στη θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που πληρούν τα κριτήρια Strauss

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776268
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαπλαούρας Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Διερεύνηση της καταλληλότητας της βελόνας που χρησιμοποιούμε στη θεραπεία του πνευμοθώρακα υπό τάση σε ομάδες υψηλού ρίσκου όταν αυτός προκύψει στο πεδίο της μάχης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750679
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Μελέτη αξιολόγησης ποιότητας ύπνου σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776063
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρηγορίου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Συγκριτική μελέτη νοσηλευτών τμημάτων αναισθησιολογικού,καρδιολογικού,επειγόντων περιστατικών,μονάδας εμφραγμάτων και ειδικευόμενων καρδιολόγων στη γνώση των φαρμάκων περί και κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751451
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαμιανού Αγνή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Άγχος και φοβικό άγχος σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε διαδερμική παρέμβαση στα στεφανιαία αγγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2719630
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Συγκριτική μελέτη στην ανάνηψη νεογνού από μαιευτές-μαίες και παιδιάτρους και επίπτωση στην απόδοσή τους της προϋπάρχουσας εκπαίδευσης σε σεμινάριο Αναζωογόνησης νεογνού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325829
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπολτσής Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Μη τεχνικές δεξιότητες <<Νοn technical skills>>: O ανθρώπινος παράγοντας στην προνοσοκομειακή προσέγγιση των επειγόντων περιστατικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325831
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκάτσης Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Βιοηθική και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777242
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παυλής Ανάργυρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση στο οδοντιατρείο και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή. Πανελλαδική έρευνα για τη γνώση και την εμπειρία των οδοντιάτρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777314
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καϊτατζίδου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε μαζικούς αθλητικούς χώρους στην Ελλάδα, ασφάλεια αθλητών και θεατών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776375
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Νεκρωτική Εντεροκολίτιδα Νεογνών- σταδίου ΙΙΙ. Ο ρόλος της χειρουργικής παρέμβασης (Η αποτελεσματικότητα της λαπαροτομίας και της περιτοναϊκής παροχέτευσης στην επιβίωση των χαμηλού βάρους νεογνών και των πρόωρων νεογνών με NEΚ σταδίου III).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279385
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διονύσης Θεόδωρος-Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Μελέτη της σχέσης των επιπέδων της galectin-3 με τη νεφρική λειτουργία και τα επίπεδα της neutrophil gelatinase-associated lipocalin σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708780
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαλαμανδρής Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Συγκριτική μελέτη της λαρυγγοσκοπικής εικόνας του λαρυγγοσκοπίου McCoy σε σχέση με το McIntosh

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722699
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λόλα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Τοξικότητα Οπιοειδών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453160
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλογέρης Αιμιλιανός
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Οι λόγοι μη εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ALS ειδικευόμενων Καρδιολόγων και Αναισθησιολόγων σε τριτοβάθμια νοσοκομεία της Αθήνας: μια ποιοτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692296
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντόπουλος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Στάση νοσηλευτικού προσωπικού στην παροχή φροντίδας ασθενών ανάλογα με την ηλικία σε καρδιολογικές μονάδες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446818
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Οικονόμου Χριστίνα-Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Ο ρόλος της χορήγησης λιπιδίων στην ανακοπή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502351
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταμπάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας