Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διατροφικές συνήθειες, σωματομετρικά και άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά εφήβων, μόνιμων κατοίκων της χώρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836787
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Ανάπτυξη και επαλήθευση προγνωστικών μοντέλων για δίτιμες εκβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837969
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χάλκου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Μελέτη διασποράς των ΗΙV-1 ανασυνδυασμένων στελεχών (Β/G και B/F) στην Ισπανία με μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837864
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσελάι Ένις
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Βιοαλλεργιογόνα στην ατμόσφαιρα και εξάρσεις άσθματος: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775751
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καναβάρου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Μετα-ανάλυση μελετών για τη διερεύνηση στης σχέσης της ασθένειας Parkinson με την έκθεση σε ατμοσφαιρική ρύπανση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2726009
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κάσδαγλη Μαρία-Ιωσηφίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Κλινικοπαθολογοανατομική ταξινόμηση και προγνωστικοί δείκτες καρκίνου μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778294
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λεοντίου Λίλη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Παλινδρόμηση ποσοστημορίων στην μετά- ανάλυση με δεδομένα επιβίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778286
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κονιδάρη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Ανάλυση της έκφρασης προγνωστικών δεικτών σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο των ωοθηκών υπό θεραπεία με ανάλογα της πλατίνας και ταξάνες. Μία κλινικό-εργαστηριακή μελέτη της Ελληνικής Ογκολογικής Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟΕΟ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2729759
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκαλτσή Τερέζα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Συσχέτιση της διάρκειας του καθημερινού ύπνου με την επίπτωση και τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775159
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φούντας Επαμεινώνδας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Μελέτη της διασποράς της επιδημίας HIV-1 στη Δυτική Ασία και Νότια Ανατολική Ευρώπη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776249
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαρελά Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Φυλοδυναμική εκτίμηση κρίσιμων επιδημιολογικών παραμέτρων σε δίκτυα μεταδιδόμενης HIV-1 αντοχής σε μη θεραπευμένους οροθετικούς στην Ελλάδα με Μπεϋζιανή συμπερασματολογία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758916
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πανοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Μεθοδολογία εκτίμησης του μεγέθους δύσκολα προσεγγίσιμων πληθυσμών με εφαρμογή στον πληθυσμό των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών στην Αθήνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751465
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρούσσος Σωτήριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Μελέτη διασποράς της επιδημίας HIV-1 στην Ελλάδα: εκτίμηση σημαντικών τοπικών δικτύων και χαρακτηρισμός τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798899
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκόβα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Μελέτη διασποράς της επιδημίας HIV-1 υπότυπου Α σε Ελλάδα και Κύπρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777374
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαυρικάκη Στεφανία Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. D-optimal design of a pediatric pharmacokinetic study of a fixed dose combination product of rifampicin-pyrazinamide-isoniazid for the treatment of tuberculosis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776487
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαχρόνη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Παραμετρικά μοντέλα για τη μοντελοποίηση του κινδύνου σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776620
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαντζιώτη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Η χρήση της κυκλοσπορίνης Α στη θεραπεία της χρόνιας ιδιοπαθής κνίδωσης: μετα-ανάλυση κλινικών δοκιμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751173
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταμβάκη Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Validation of surrogacy for survival outcomes

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751079
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λέκκας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Dietary patterns and physical activity in breast cancer survivors: a systematic review and meta-analysis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776571
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπέη Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του rituximab ως θεραπεία επαγωγής στη νεφρίτιδα του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1698372
Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωστοπούλου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας