Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Et in Arcadia ego . . . . . . ab LXIX Olympiade usque ad CVI Olympiadem: Εκφάνσεις της πολιτικής ζωής στην Αρκαδία του 5ου και 4ου αι.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866341
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ρουμελιώτης Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Η ταυτότητα του "πολεμιστή" με βάση τα ταφικά δεδομένα της Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης (ΜΕ ΙΙΙ-ΥΕ ΙΙΙΑ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819787
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονόμου Σωτήρης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

3. H ελληνική κοινή γνώμη απέναντι στους Βουλγάρους κατά την περίοδο 1895-1908

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865995
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βερναδάκη Αριστέα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

4. Ο αρχειομαρξισμός στον Μεσοπόλεμο. Ιδεολογικές διαφορές και συγκρούσεις του με το ΚΚΕ και η θέση του στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883499
Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μελιγκώνης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

5. Ομαδικές πολιτογραφήσεις στρατιωτών στην Ελληνιστική Μ. Ασία και τον Εύξεινο Πόντο: οι περιπτώσεις της Ασπένδου, της Σμύρνης, της Περγάμου και της Φαναγόρειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775839
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λεμονής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

6. Κοινά ἐμπόρων, ναυκλήρων καὶ ἐγδοχέων: Εμπορικές δικτυώσεις στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Ελληνιστικής Δήλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2658800
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ανδριόπουλος Στέλιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

7. Διαφωνίες και τρόποι επίλυσης για εξαρτημένα εδάφη στην αντίπερα ακτή (περαία). Τα παραδείγματα από Σαμοθράκη, Μυτιλήνη και Σάμο μεταξύ 5ου και 2ου αι. π.Χ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2658819
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόχυλας Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

8. Οι πολιτικοί άνδρες της Αθήνας και τα ψηφίσματά τους από το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου έως τη λήξη του Χρεμωνίδειου πολέμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2660235
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραμάνος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

9. Η θρησκεία στο βασίλειο της αρχαίας Μακεδονίας από την αρχαϊκή εποχή μέχρι την κατάλυση του από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875799
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Διαμαντίδης Παναγιώτης-Ηρακλής
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

10. Ο Οιδίπους στον Σοφοκλή (Ο.Τ. και Ο.Κ.): Ιδεολογία, Πολιτική και Λατρεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876639
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σταματόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Περί των Παναθηναίων των εν Αθήναις στα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια. Όψεις της εορτής από τον Καίσαρα Αύγουστο έως τον Θεοδόσιο Β΄.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιαπάτης Κωνσταντίνος-Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

12. H Γυναίκα της κλασικής εποχής (Σπάρτη- Μακεδονία)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883606
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χειλετζάρη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

13. Πέντε οχυρώσεις του 7ου - 9ου αιώνα στη βόρεια ακτή της Σάμου. Συμβολή στην οχυρωματική αρχιτεκτονική των μεταβατικών χρόνων στο Αιγαίο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2662364
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Δελλή Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

14. Δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Καρπάθου: συμβολή στη μελέτη του αρχιτεκτονικού τύπου και του γλυπτού διακόσμου (5ος -7ος αι.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775836
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βασιλαράκη Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

15. Προσκτίσματα Πρωτοβυζαντινών Βασιλικών της Πελοποννήσου (6ος και 7ος αιώνας). Αρχιτεκτονική και Λειτουργία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775763
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

16. Η πόλη της Αθήνας στην αρχή της περιόδου των μετασχηματισμών (τέλη 6ου-7ος αι. μ.Χ.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

17. Τα "απροσμάχητα" τείχη της Κωνσταντινούπολης: μελέτη των θαλάσσιων και χερσαίων οχυρώσεων από το αρχαίο Βυζάντιο ως την Παλαιολόγεια Περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυπριωτάκη Μαρία-Παταπία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

18. Ο ζωγράφος Ανδρέας Ρίτζος ανάμεσα στην παλαιολόγεια και τη δυτική τέχνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819420
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοκκίνη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

19. Συμβολή στη μελέτη της υστεροβυζαντινής ναοδομίας: οι σταυρεπίστεγοι ναοί της Εύβοιας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία

20. Μνημειακή ζωγραφική στην λατινοκρατούμενη Αττική και η απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας. Επιρροές - σχέσεις με κέντρα και περιφέρεια - τεχνοτροπικές παρατηρήσεις - ιδιαιτερότητες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672526
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Πολιτόπουλος Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία