Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Τα χρυσόβουλλα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775492
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γκενάκου Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

2. Όψεις της διπλωματίας του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου (1259-1282)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775959
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ζαφειρόπουλος Χρίστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

3. Πτυχές των διπλωματικών μεθόδων του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού στις επαφές του με τη Δύση (1143 - 1180)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κορνέλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

4. Οι βυζαντινο - βουλγαρικές σχέσεις κατά τον 13ο - 14ο αι. και η Αθωνική μονή Ζωγράφου. Αναζήτηση παράλληλης ή τεμνόμενης πορείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819196
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

5. Η εξωτερική πολιτική του Ισαακίου Β΄ Αγγέλου (1185-1195) έναντι της Δύσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αθανασίου Αλεξάνδρα-Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

6. Η μητέρα ως φορέας αγωγής των παιδιών στο Βυζάντιο (4ος - 11ος αιώνας)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820030
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Περιβολαράκη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

7. Η μετάβαση από τον 7ο στον 8ο αιώνα στο Βυζάντιο (610-775): Μεταβολές στη διοίκηση και την ιδεολογία της αυτοκρατορίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820182
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χατζηστεργίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

8. Διπλωματικές επαφές μεταξύ της αυτοκρατορίας της Νίκαιας και του βασιλείου της Σικελίας (1220-1250): μια στρατηγική για την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1678926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μαυράκης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

9. Όψεις της διπλωματίας του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676645
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Οικονόμου Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

10. Οι διώξεις των Λατίνων από την Κωνσταντινούπολη, την περίοδο των Κομνηνών. Αιτίες και αποτελέσματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2252029
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τάτσης Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

11. Ο Μανουηλ Β΄ Παλαιολόγος μεταξύ Ανατολής και Δύσης: Το διπλωματικό ταξίδι του βυζαντινού αυτοκράτορα στις αυλές της Δύσης (1399-1402)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866128
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Μουστάκα Μαριαννέτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

12. οι σχέσεις βυζαντίου και σταυροφορικών κρατιδίων κατά την περίοδο 1148-1187

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883376
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σβύρος Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

13. Οικογενειακές στρατηγικές και πολιτική στο Βυζάντιο τον Θ' αιώνα (802-913)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883417
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κωστουράκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

14. Η αντιαιρετική πολιτική του Αλεξίου Α' Κομνηνού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883525
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αρμένης Νικηφόρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

15. Όψεις της δυτικής Μικράς Ασίας των Κομνηνών και των Αγγέλων. Ανάκτηση, πολιτική και διοίκηση κατά τα τέλη του 11ου και τον 12ο αι.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866444
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαναστασίου Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

16. Το φαινόμενο της Εικονομαχίας. Εμβάθυνση στη δεύτερη περίοδο (815 - 843), όπως αποτυπώνεται μέσα από τους Βίους των αγίων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866096
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Χερουβείμ Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

17. Οι πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες: μια νέα προσέγγιση των πηγών και αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819043
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κοντογιάννης Παναγιώτης-Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

18. Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Α΄: Πρόσωπα, πολιτική, νομοθεσία, στρατιωτική δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875723
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Σέργιος-Ραφαήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία

19. Όψεις του δουλεμπορίου κατά την Παλαιολόγεια εποχή (13ος -15ος αιώνας)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876692
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόρακας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία