Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και του διαπροσωπικού τύπου δεσμού ανάμεσα σε φροντιστές ασθενών με καρκίνο και φροντιστές ασθενών με διαταραχές μνήμης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704441
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Αποτελεσματικότητα φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στην ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς στο τέλος της ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1448099
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαλκιοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Συμπτωματολογία και ποιότητα ζωής ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα πριν και μετά τη μεταμόσχευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704411
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας στην ανακούφιση συμπτωμάτων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708362
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυτίνος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νοσηλευτική

5. Ψυχολογική ανθεκτικότητα και επαγγελματική εξουθένωση σε εργαζομένους σε μονάδα Ακτινοθεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1455128
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βλοντάκης Γιάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Γνώσεις και στάσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού γενικού νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708764
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παλάσσαρη Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Στάσεις νοσηλευτικού προσωπικού ογκολογικού νοσοκομείου για τη φροντίδα ασθενών που πεθαίνουν

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867556
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπακαλίδου Χρυσή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές θεραπείες στον καρκινικό πόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867759
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαλαμάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Σύγκριση αντιλήψεων ογκολογικών ασθενών και φροντιστών για τις ανάγκες και τα προβλήματα που αφορούν τους ασθενείς που δέχονταν κατ’ οίκον ανακουφιστική φροντίδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876991
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ραϋμόνδου Ηρώ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Ανάγκες ανακουφιστικής φροντίδας εξωτερικών ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867308
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κασσιανού Ανθούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Κλινική ψυχολογική διερεύνηση του προφίλ καρκινοπαθών ασθενών με τη δοκιμασία θεματικής αντίληψης ενηλίκων (Thematic Apperception Test): Ψυχοδυναμική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879596
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουγιουμζόγλου Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Στάσεις νοσηλευτικού προσωπικού για τη φροντίδα θνησκόντων ασθενών με χρόνια νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866991
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπεκρή Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Το άγχος και η εργασιακή ικανοποίηση σε νοσηλευτές που φροντίζουν χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867384
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπογοσιάν Αρμενουή-Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Στάση γιατρών απέναντι στο θάνατο και στοιχεία προσωπικότητάς τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867224
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τράνακα Μαρία - Μαρκία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Ελληνική εκδοχή του δείκτη ελπίδας Herth σε ογκολογικούς ασθενείς: Ψυχομετρική ανάλυση και μελέτη περίπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897517
Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολούδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Ικανοποίηση από τη διαχείριση του πόνου ασθενών με προχωρημένο καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312056
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φτούλη Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Η Πνευματικότητα - Θρησκευτικότητα σε σχέση με την Κατάθλιψη και το Άγχος σε Ασθενείς με Καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887298
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σχισμένος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Στενές διαπροσωπικές σχέσεις και οροθετικοί ομοφυλόφιλοι άνδρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885457
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θανάσκο Φλωριάν
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. H χρήση της αφήγησης στη φροντίδα ασθενών με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879586
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βγενοπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Ποιότητα και ικανοποίηση παρεχόμενης ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών με καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2894183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δίπλα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας