Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Καταγραφή και αξιολόγηση πρακτικών παρασκευής γαληνικών φαρμάκων στα Ελληνικά φαρμακεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867137
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσόγιαννης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Αλληλεπιδράσεις Ψυχοφαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867139
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατέχη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Μέτρηση ικανοποίησης ασθενών από την παροχή υπηρεσιών υγείας των ορθοπεδικών κλινικών του ΓΝΑ ΚΑΤ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρατσόλης Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Comparing sexual and reproductive health care of Afghan women on the move. Elliniko refugee camp versus official shelters in Athens

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778460
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρονοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Χλωριωμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες (παραγωγή και χρήση) - επαγγελματική έκθεση και καρκινογένεση, σύγχρονες επιστημονικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές εξελίξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2811783
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πολυχρονάκου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Καθολικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός σχολικών μονάδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1324817
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρυσαφέλη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Dietary preferences & nutrition information needs of United States Volunteer firefighters

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897602
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δεληγιάννη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Εκτίμηση και διαχείριση των επαγγελματικών συνδρόμων "Mobbing" και "Burnout" στους επαγγελματίες υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2897552
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δασκαλάκη Εμμανουέλα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας