Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Laparoscopic versus Open Adrenalectomy for localised/ locally advanced primary Adrenocortical Carcinoma (ENSAT I-III) in adults. Is the Margin-free (R0) resection the predominant key which designates the surgical technique? - A review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710212
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαΐλη Ευστρατία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

2. Laparoscopic Low Anterior Resection (LAR), TaTME. Review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:2173684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλατζής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Minimally invasive lymphadenectomy in cervical cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325230
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρίζου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Minimally invasive surgery for the treatment of benign colorectal diseases: a systematic review

Διπλωματική Εργασία uoadl:2083079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπάζογλου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2017

5. Transoral Robotic Surgery (TORS) in management of oropharyngeal malignancies. Review of the Literature.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σακαγιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χειρουργικές ειδικότητες