Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σε τι οφείλεται η επανεμφάνιση της νόσου της Ιλαράς στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία; Για ποιο λόγο επανεμφανίστηκε στην Ελλάδα; Πρόκειται για κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που οδήγησαν σ' αυτό ή το αντιεμβολιαστικό κίνημα;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778997
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φωστηροπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Medical education in human rights - A research among the medical students of Athens

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778463
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κρικέλης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην επέκταση της ελονοσίας στον Ευρωπαϊκό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2730093
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νιρίκος Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Η ενσυναίσθηση στην εποχή της επαγγελματικής εξουθένωσης στο ιατρικό προσωπικό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778498
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρίνου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Παράγοντες που συσχετίζονται με την εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στο μόνιμο προσωπικό του Στρατού Ξηράς σε περίοδο οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778500
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ηρακλέους Ευρύκλεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης και δράσεις που υλοποιούν οι δήμοι στο Νομό Αττικής για την εξάλειψη της φτώχειας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800025
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ανδρεάκενα 'Αννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Ιδιαιτερότητες οργάνωσης προγραμμάτων αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών με θύματα παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800020
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπατριανταφύλλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Θύματα βασανιστηρίων. Αναγνώριση, Ταυτοποίηση, Αποκατάσταση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2797557
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαράτου Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Σύφιλη σε οροθετικούς (HIV+) ασθενείς ΜΕΛ, μονοκεντρική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2797942
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φραγκίσκου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Η καρδιομεταβολική νόσος στους μετανάστες, μια κοινωνική ανισότητα υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2797953
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωστάκη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Μείωση της βλάβης από χρήση τοξικών ουσιών στο περιβάλλον της φυλακής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800022
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κρουμπχολτς Μπεττίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

12. Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2016, η διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751098
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σμπόνια Σταματία Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Εμβολιαστική κάλυψη οροθετικών ασθενών: η επίδραση της πολιτικής καθολικής κάλυψης υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2796435
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλλικούρδης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Quality of life of Arabic-speaking refugees in Greece. The case of Elaionas camp.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798618
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πουλάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Βιολογικοί κίνδυνοι και πολιτική βιοασφάλειας στα πλαίσια της διεθνούς ανάπτυξης και της παγκοσμιοποίησης. Η περιπτωσιολογική μελέτη πολιτικής για την βιοασφάλεια (biosecurity policy) - της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση βιολογικών απειλών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777266
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μποζίνης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Η εμπειρία των επαγγελματιών υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" κατά τη φροντίδα προσφύγων και μεταναστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676657
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βέτσικα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Η εξέλιξη της διαχείρισης των προσφυγικών ροών κατά τις πολεμικές συγκρούσεις την περίοδο 1914-2014

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676655
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βουγιουκλής Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Προνοσοκομειακά συστήματα φροντίδας. Τα παραδείγματα της Ευρώπης και της Αμερικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502503
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσαρού Αικατερίνη - Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Διερευνώντας την πολυδιάστατη και αθέατη φύση του φαινομένου του Sex Trafficking

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502121
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπάστα Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Μελέτη της συμβολής του ρόλου του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μετακινούμενων πληθυσμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1678911
Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριάκου Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας