Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η σημασία της ανάπτυξης συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας στη συμπτωματολογία και στην κλινική έκβαση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748081
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μίχα Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Bevacizumab in fragile patients

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325258
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαραγκός Χαρίλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Safety of pleuroscopy

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325249
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πετούμενου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Αναδρομική καταγραφή συμπληρωματικών πνευμονεκτομών στον καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751081
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διαμαντής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η χρήση της Κρυοθεραπείας και τήξης με Αργό Πλάσμα για την αντιμετώπιση ενδοβρογχικών αλλοιώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453134
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδου Μαρία - Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Διαδικασίες ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο διαπίστευσης κατά ISO 15189 σε νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327514
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαλαγιάννη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Αξιολόγηση της λανθάνουσας περιόδου μεταξύ εκδήλωσης της νόσου, διάγνωσης και έναρξης θεραπείας σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326866
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αποστολακίδη Ασημίνα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Η κλινική σημασία του Ki 67 στους νευροενδοκρινείς όγκους του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2153330
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παυλίδης Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Αναδρομική μελέτη παρατήρησης ασθενών με EGFR(+), μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, με στόχο την κλινική συσχέτιση του είδους των μεταλλάξεων του EGFR με την ανταπόκριση στη θεραπεία με τους διαθέσιμους EGFR-TKIs καθώς και ως προβλεπτικού δείκτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2624000
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παρασκευά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Η σχέση του δείκτης μάζας σώματος και η επιβίωση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα σταδίου IV

Διπλωματική Εργασία uoadl:2623883
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ροΐδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Η επίδραση της διακοπής καπνίσματος στην ποιότητα ζωής των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία λόγω καρκίνου του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2609955
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Αυγή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Συννοσηρότητα νεφρικής νόσου και καρκίνου του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2588691
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ατζολιδάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Αξιολόγηση της θωρακοχειρουργικής θωρακοσκόπησης στη διάγνωση και σταδιοποίηση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2589613
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρυγιάννη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Συγκριτική αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας των τεχνικών προσέγγισης περιφερικών όζων. Η εμπειρία ενός βρογχοσκοπικού κέντρου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2630690
Μονάδα:
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαλκάνου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Σύγκριση της σταδιοποίησης στον καρκίνο του πνεύμονα μεταξύ PET-FDG/CT, CT και παθολογοανατομικών ευρημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817115
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ασημομύτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Καταγραφή ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που υποβάλλονται σε επεμβατική διάνοιξη κεντρικού αεραγωγού και διάρκεια βελτίωσης έως την πρώτη υποτροπή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838032
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδούλου Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Σύγκριση των ενδοσκοπικών επεμβατικών μεθόδων διάγνωσης κακοήθειας πνεύμονα στην κλινική πρακτική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καμπάκης Βασίλειος-Μάουρο
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Αρνητική προγνωστική αξία του EBUS-TBNA στην αξιολόγηση λεμφαδένων μεσοθωρακίου σε συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Προγνωστική αξία του μέσου όγκου αιμοπεταλίων (MPV) στην επιβίωση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837578
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χολίδου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Αναδρομική καταγραφή αιτιών εισαγωγής ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε παθολογική κλινική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φιλοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας