Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διαταραχές της αιμόστασης στον καρκίνο του παχέος εντέρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778804
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σίμος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Διαχείριση αίματος χειρουργικού ασθενούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778376
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στρατηγοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Αλλοανοσοποίηση ασθενών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776360
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαιροπούλου Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Συνδιασμένη χρήση δεσμοπρεσσίνης και τρανζαμινικού οξέως σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759233
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπυριδάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Μεταγγίσεις στην οξεία λευχαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2719339
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τάσση Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Μελέτη της επίπτωσης και του είδους των αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων και συσχέτιση τους με τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Αναδρομική ανάλυση δεδομένων από το 2012 έως το2016 στο Γ.Ν.Ελευσίνας Θριασιο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2719111
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστοδουλάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Εργαστηριακή παρακολούθηση νεότερων αντιπηκτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325244
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαζλά Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Μετάγγιση παραγώγων αίματος στη μονάδα εντατικής θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325567
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παυλή Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Το προφίλ του Έλληνα Αιμοδότη στα χρόνια της κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325556
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζαχαριάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Επαναπροσδιορίζοντας την αιμόσταση στη χρόνια ηπατική νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777463
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπίλιου Σμαράγδα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Αποθηκευτική βλάβη των ερυθρών και καρδιοχειρουργημένοι ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776365
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαντζή Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Διαχείριση αιμορραγικής διαταραχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776358
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κευσενίδη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Κινητική της πρωτεΐνης που δεσμεύει την Ηπαρίνη σε ασθενείς με πνευμονία που συνδέεται με τον μηχανικό αερισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776626
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαβογιάννη Θεολογία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Λειτουργικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά αιμοπεταλίων αφαίρεσης αδρανοποιημένων με ριβοφλαβίνη: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776390
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πίρουλα Γοδόϋ Μπιάνκα Μαρί
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Αδρανοποίηση παραγώγων αίματος: χρήση σε αιματολογικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777256
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντοτέζα Ιφιγένεια Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Ο ρόλος της πρασουγρέλης στην αντιμετώπιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων - Νεότερα δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1453060
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπάρταλης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Περιεγχειρητική διαχείριση χειρουργικών ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή - χειρουργική και αναισθησιολογική αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722891
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαμπούλα Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Επίδραση της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης στη νεφρική λειτουργία - Παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία και νεφρική συμμετοχή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676130
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μύαρη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Μελέτη της επίδρασης του φαρμάκου Ibrutinib, αναστολέα της τυροσινικής κινάσης Bruton, στην in vitro λειτουργικότητα αιμοπεταλίων ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449800
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκότση Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Νεότερα αιμοδοσιακά δεδομένα πάνω στην ηλεκτρονική διασταύρωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1447712
Μονάδα:
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μακρυγιάννη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας