Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Βιοψίες μαστού υπό υπέρηχο, ενδείξεις και αποτελέσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748056
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαρλαμπάς Αγγελής
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Θερμοκαυτηρίαση με μικροκύματα και ραδιοσυχνότητες μεταστάσεων από καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751503
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μητράκος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Διαδερμική έγχυση όζοντος για την αντιμετώπιση κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812705
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δούκα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Επίπτωση και ενδαγγειακή αντιμετώπιση της μη ενδοκράνιας σοβαρής αυτόματης αρτηριακής αιμορραγίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767970
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φέστας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Θεραπευτική αντιμετώπιση οστεοειδών οστεωμάτων σε παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820771
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φώτη Λουίζα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Ιερολαγονίτιδες - Ο ρόλος της Ακτινολογίας στη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1643857
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κελέσης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Φαρμακοκινητική χημειοεμβολισμού με σφαιρίδια που εκλύουν χημειοθεραπευτικά. Μελέτη σε ΗΚΚ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519027
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κιακίδης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Απεικονιστικά ευρήματα μετά από εμβολισμό ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με σωματίδια που εκλύουν δοξορουβικίνη:CT,MR,CEUS και κλινική συνεκτίμηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325655
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδάτου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στη παθολογία του ώμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325232
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αδρακτάς Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Απεικόνιση και μελέτη με αξονικό τομογράφο της αορτικής βαλβίδας και της αορτής προ της διαδερμικής αντικατάστασης της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2266479
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μασούρης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Percutaneous treatments of liver metastases

Διπλωματική Εργασία uoadl:2449176
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κρητικός Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Η θέση του θερμοκαυτηριασμού με μικροκύματα στη θεραπεία της ηπατικής μεταστατικής νόσου από ορθοκολικό καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2609661
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φραδέλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Ενδαγγειακές τεχνικές διακαθετηριακού εμβολισμού πεπτικών ελκών. Αναδρομική μελέτη ασθενών με αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού κατά το διάστημα 2012-2017.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2197506
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τρίκολα Άρτεμις
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Διαδερμικές βιοψίες οργάνων κοιλίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2083837
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπυρλιάδης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι διερεύνησης της ενδοκράνιου αθηρωμάτωσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2632231
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιακαλλής Λοϊζος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Παροχετεύσεις βλαβών υψηλού κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864292
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραγιάννης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ραδιοεμβολισμός ήπατος σε μεταστάσεις από παχύ έντερο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875774
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσούκαλος Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Καλοήθεις όζοι θυρεοειδούς - Αντιμετώπιση με θερμοκαυτηρίαση (RFA)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875499
Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παρασκευοπούλου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Τα νανοσωματίδια ως σκιαγραφικά μέσα στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό τομογράφο και υπερήχους : βιβλιογραφική επισκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαγκανάσιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Μαγνητική τομογραφία μαστών.Διάγνωση και επεμβατικές πράξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρήστου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2015