Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Εκτίμηση της σωματικής δραστηριότητας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777488
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μώρου Μαρία - Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Συμβάντα ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα υποβαλλόμενων σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820657
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στάθη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Έκβαση ασθενών μετά από κατάλυση αρρυθμιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820655
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Αλίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Σχέση χορήγησης αδρεναλίνης και μεταβόλων των τιμών του σακχάρου αίματος σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς σε καρδιοχειρουργική μονάδα εντατικής θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325558
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πουλής Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Αρχιτεκτονική δεξιάς κοιλίας χειρουργηθέντων ασθενών με Τετραλογία FALLOT μετά από επανεγχείρηση για αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866998
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταμούλη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Συμβολή της θεραπείας με βαρενικλίνη στη διακοπή του καπνίσματος ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866888
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρουμελιωτάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Βαθμός συμμόρφωσης υπερτασικών ασθενών στην υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866890
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκιόνι Γιόρι
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Εκτίμηση γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778490
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυρίτσης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση τετραλογίας FALLOT

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778487
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συργκάνη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Σύγκριση φλεγμονής καρωτίδων μεταξύ υγειών και ασθενών με γνωστή Στεφανιαία Νόσο μετρούμενη με ακτινομετρία μικροκυμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777521
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκανά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Παράγοντες κινδύνου για επανανοσηλεία ασθενών με στεφανιαία νόσο μετά από αγγειοπλαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777316
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Σύγκριση της κλινικής αποτελεσματικότητας της μακροπρόθεσμης έναντι της βραχυπρόθεσμης χορήγησης διπλής αντιαιμοπεταλιακἠς αγωγής με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη στην πρόγνωση των ασθενών μετά από διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875826
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουρούζης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Τιμές λιπιδίων 24 ώρες μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866994
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Χαρίκλεια Αλκμήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Παράγοντες ευθυνόμενοι για τη σωματική και συναισθηματική υγεία ατόμων μετά απο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1664462
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λόλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Προγνωστικός ρόλος του δείκτη μάζας σώματος και του λόγου περιφέρειας μέσης/ισχίων στην ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου σε υπερτασικούς ασθενείς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722169
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυρίτση Τριανταφυλλιά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Καταγραφή και εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων κατά τη δοκιμασία κόπωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722717
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπιτσάνη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Σχέση της νεφρικής λειτουργίας εισόδου με τα επίπεδα του BNP στην πρόγνωση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο-προοπτική μελέτη δεκαετούς παρακολούθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722715
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόσσυφα Χαραλαμπία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Συσχέτιση καπνίσματος και καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε υπερτασικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722707
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φραντζεσκάκης Αναστάσιος-Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Εκτίμηση των γνώσεων ασθενών με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και ατόμων φαινομενικά υγιών για τους προδιαθεσικούς παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708137
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσαρά Κάρλα - Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

20. Υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική συμμόρφωση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722691
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούτση Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας