Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συμβάντα ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα υποβαλλόμενων σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820657
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στάθη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Έκβαση ασθενών μετά από κατάλυση αρρυθμιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820655
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Αλίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση τετραλογίας FALLOT

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778487
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συργκάνη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Εκτίμηση γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού στη βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778490
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυρίτσης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Σχέση χορήγησης αδρεναλίνης και μεταβόλων των τιμών του σακχάρου αίματος σε διαβητικούς και μη διαβητικούς ασθενείς σε καρδιοχειρουργική μονάδα εντατικής θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325558
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πουλής Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Σύγκριση φλεγμονής καρωτίδων μεταξύ υγειών και ασθενών με γνωστή Στεφανιαία Νόσο μετρούμενη με ακτινομετρία μικροκυμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777521
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκανά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Παράγοντες κινδύνου για επανανοσηλεία ασθενών με στεφανιαία νόσο μετά από αγγειοπλαστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777316
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Εκτίμηση της σωματικής δραστηριότητας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777488
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μώρου Μαρία - Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Καταγραφή και εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων κατά τη δοκιμασία κόπωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722717
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπιτσάνη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Σχέση της νεφρικής λειτουργίας εισόδου με τα επίπεδα του BNP στην πρόγνωση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο-προοπτική μελέτη δεκαετούς παρακολούθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722715
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κόσσυφα Χαραλαμπία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Συσχέτιση καπνίσματος και καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε υπερτασικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722707
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φραντζεσκάκης Αναστάσιος-Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Εκτίμηση των γνώσεων ασθενών με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και ατόμων φαινομενικά υγιών για τους προδιαθεσικούς παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708137
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσαρά Κάρλα - Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα

13. Ποιότητα ζωής ασθενών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο υποβληθέντων σε αγγειοπλαστική η αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665021
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λυτρίβη Μεταξία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική συμμόρφωση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722691
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούτση Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Μέθοδος εξοικονόμησης αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τη χρήση ή όχι εξωσωματικής κυκλοφορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722689
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρασάββα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Παράγοντες ευθυνόμενοι για τη σωματική και συναισθηματική υγεία ατόμων μετά απο Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1664462
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λόλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Προγνωστικός ρόλος του δείκτη μάζας σώματος και του λόγου περιφέρειας μέσης/ισχίων στην ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου σε υπερτασικούς ασθενείς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722169
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυρίτση Τριανταφυλλιά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Σχέση των επιπέδων γλυκόζης αίματος διαβητικών ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατά την εισαγωγή τους με τη νοσηρότητα και θνητότητα. - προοπτική μελέτη 10 ετούς παρακολούθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722693
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλογήρου Λεμονιά
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Εκτίμηση νοσοκομειακού άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325375
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ψωρομύτη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Συσχέτιση παχυσαρκίας και καρδιαγγειακής νοσηρότητας σε υπερτασικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325378
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριαζόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016