Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αίτια Εισαγωγής Εγκύου και Λεχωίδος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Συστηματική Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2855529
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αργυρίου Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Διαχείριση επειγουσών καταστάσεων σε Ιατρείο Κέντρου Μεταναστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878657
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριάκη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Πτώσεις και κατάγματα υπερηλίκων σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων , επιδημιολογική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750773
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βελάϊ Ντανιέλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Έκβαση πολυτραυματιών μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722875
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσομπάνου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η χρήση της τεχνητής διατροφής σε ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503315
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολουδάκη Σταμούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Ικανοποίηση των αναγκών ασθενών που προσέρχονται σε ΤΕΠ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722889
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μετεβελής Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Επιπλοκές και συμβάματα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κλασική αιμοκάθαρση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722712
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργιάδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Αποτελεσματικότητα τεχνητής διατροφής σε πάσχοντες από οξεία παγκρεατίτιδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452775
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκόντζου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Συσχέτιση κόπωσης και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1664282
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρηστίνα Κακατέ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Χρόνος μεταφοράς πολυτραυματία απο το σημείο του ατυχήματος στο ΤΕΠ.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503302
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρματά Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Θρησκεία και δωρεά οργάνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503307
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαρδαλά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Εκτίμηση γνώσεων νοσηλευτών σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση κατακλίσεων μετά εξειδικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503284
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Iovu Mihail
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Χρόνος παραμονής πολυτραυματία στο ΤΕΠ Γενικού Δημόσιου Νοσοκομείου στο Νομό Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503300
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ευαγγελάτος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Η χρήση ενδοαορτικής αντλίας σε καρδιολογικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1503289
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσιώνη Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Η εφαργμογή της τηλεϊατρικής στη ΜΕΘ και η συμβολή της στην έκβαση των ασθενών. Μία συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1933335
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Το stress των ασθενών των ΤΕΠ που υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326426
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κακαγιάννη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Πολυφαρμακία και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων στους ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279394
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσιαμπούρα Γεωργία - Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Μελέτη της επίδρασης των υποστηρικτικών επιφανειών στην πρόληψη εμφάνισης των ελκών από πίεση σε ασθενείς στην ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2621829
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαργαζή Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Συμμόρφωση επαγγελματιών υγείας με την υγιεινή των χεριών (ΥτΧ) σε ΜΕΘ τριτοβάθμιου νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195106
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Εξάρχου Χρυσοβαλάντω
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Διαχείριση οξείας αιμορραγίας πεπτικού συστήματος στο ΤΕΠ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2590331
Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κάσο Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας