Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αθηροσκληρωτική νόσος της υποκλειδίου αρτηρίας: σύγκριση ενδαγγειακής και ανοικτής αντιμετώπισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775246
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαλύφος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Απώτερα αποτελέσματα στην ενδαγγειακή αντιμετώπιση τραυματικών κακώσεων αορτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775812
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κασελούρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση ρήξης ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775147
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπέκος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων της σπληνικής αρτηρίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776344
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παππάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Ενδαγγειακή αποκατάσταση μεμονωμένων ανευρυσμάτων έσω λαγονίων αρτηριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792292
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ιατρού Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η ενδαγγειακή αποκατάσταση της συμπτωματικής νόσου των έσω λαγονίων αρτηριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1670262
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ποτουρίδης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Does TEVAR modify the cardiac function and the Aortic stiffness?

Διπλωματική Εργασία uoadl:1914774
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουλταδάκης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Αναδρομική και προοπτική καταγραφή διαχωρισμών τύπου Α για πιθανή ενδοαγγειακή αποκατάσταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2419836
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαμιώτης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Ο αποκλεισμός της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας κατά τη διάρκεια ενδαγγειακών επεμβάσεων στη θωρακική αορτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2559304
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλεξίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Aneurysm sac filling. A new approach in the treatment of abdominal aortic aneurysm

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314671
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαπλές Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Mining big data for knowledge extraction

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315017
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λουίζος Αλέξανδρος Λουίζος
Έτος εκπόνησης:
2014

12. A meta-analysis of the effects of fixation type on renal function in patients undergoing endovascular aneurysm repair

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314629
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούβελος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

13. O ρόλος των επικαλυμμένων με φάρμακο μπαλονιών στην περιφερική αγγειακή νόσο κάτωθεν του βουβωνικού συνδέσμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315048
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολάου Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Open conversion repair after EVAR

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315058
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παππάς Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Open or endovascular abdominal aortic aneurysm repair in patients with impaired renal function : a therapeutic dilemma

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315060
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δουλαπτσής Μικές
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Pelvic Congestion Syndrome (PCS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315062
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τουλουπάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά EVAR

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312673
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγεωργοπούλου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοεντερικών συριγγίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2795431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηπολυκάρπου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοβρογχικών και αορτοοισοφαγικών συριγγίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792279
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σακελλαρίδης Τιμόθεος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα ασθενών με ενδοαυλική αποκατάσταση θωρακικής αορτής ( TEVAR)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312610
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πάτρης Βασίλειος -Παντελής
Έτος εκπόνησης:
2016