Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Narrative speech characteristics in non-demented patients with amyotrophic lateral sclerosis and their role in predicting patients' cognitive status.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775783
Μονάδα:
ΠΜΣ Κλινική Νευροφυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιρτσιρίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Διερεύνηση των λαθών στην κατονομασία σε ασθενείς με αφασία μετά από ΑΕΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778279
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Towards an evolutionary cognitive perspective of Theory of mind in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Evidence in non demenden patients using the ECAS Scale

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775747
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πανοπούλου Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Identifying neuropsychological dysfunctions of Myotonic Dystrophy Type 2 in everyday clinical practice

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775789
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδοσίου Θωμάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Χειρισμός των εμποδίων στο χώρο και αντίληψη των μεγεθών από τους ασθενείς με νόσο Πάρκινσον

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778411
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βλάχου Ακριβή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Modelling reaction time distribution in schizophrenia with Ratcliff’s Diffusion Model

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775963
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ανδρεάκος Νικόλας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. The greek version of the dimentional apathy scale: psychometric properties and clinical utility in ALS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775756
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμπέτσου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Verbal and visuospatial working memory deficits in left and right hemisphere stroke

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777735
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δεσπότη Ακυλλίνα Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Is the apoΕ4 allele related to driving behavior in patients with amnestic Mild Cognitive Impairment (aMCI) and patients with Alzheimer’s Disease (AD)?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778281
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στανίτσα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. The neuropsychological profile of idiopathic normal-pressure hydrocephalus

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776371
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουρσινού Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2018

11. Pedestrian's behavior with mild Alzheimer Disease or Mild Cognitive Impairment and how could it be predicted by neuropsychological measures

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777534
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φαφούτη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Effect of dopaminergic treatment in inhibition of saccades in Parkinson's disease (PD)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777536
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπούζη Χαϊδίτσα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. The predictive value of brief neuropsychological tests in driving behavior of individuals with Parkinson's Disease (PD) under low and high traffic conditions

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776299
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραγκιολίδου Ζήσια- Ζηνοβία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Κλινικοαπεικονιστικές συσχετίσεις νεοδιαγνωσθέντων πρωτοπαθών όγκων κεντρικού νευρικού συστήματος και η επίδρασή τους στην επιβίωση ελεύθερη υποτροπής και την συνολική επιβίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777360
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημητρακοπούλου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Νευροψυχολογικά χαρακτηριστικά με διαφοροδιαγνωστική αξία σε ασθενείς με ψυχογενείς μη επιληπτικές κρίσεις (PNES) και ιδιοπαθείς γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις (IGE)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775753
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Memory of road signs in healthy elderly drivers and in patients with MCI or Alzheimer's Disease

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777774
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριαζής Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Timing processing and rhythm reproduction deficits in patients with aphasia

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776639
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σιμούδη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Οπτικοχωρική αντιληπτική ικανότητα και οπτική μνήμη στην ημικρανία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776636
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καμπούρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. The neural substrate of reasoning: an fMRI study

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776546
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπελέκου Αντιγόνη-Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. The role of silent pauses in speech pathology

Διπλωματική Εργασία uoadl:1502259
Μονάδα:
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας