Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη ψυχολογικών παραμέτρων σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779220
Μονάδα:
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τηνιακός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η αντίληψη του πόνου σε ασθενείς με σχιζοφρένεια - ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768997
Μονάδα:
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοντόκωστας Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Αυτοκτονικότητα: Οι στάσεις του προσωπικού σε γενικό νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2317671
Μονάδα:
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεραγώτη Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326230
Μονάδα:
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαματά Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Μελέτη του μετεγχειρητικού ντελίριου σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673187
Μονάδα:
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου Άννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η κοινωνική εργασία στη μαιευτική κλινική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2469101
Μονάδα:
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσικερδή Κωνσταντία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Η επίδραση του κυλιόμενου ωραρίου στον ύπνο των νοσηλευτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836845
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. H επίδραση ψυχολογικών παραγόντων και των αναπαραστάσεων για την ασθένεια στη θεραπευτική συμμόρφωση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούλη Μαρία
Μαρούδα Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Κατάθλιψη, άγχος και ποιότητα ζωής σε ασθενείς υπό χημιοθεραπεία για κοκοήθεις αιμοτολογικές νόσους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312208
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Χρυσάνθη
Σαββίδης Γεώργιος
Γιούσμπασης Λάζαρος
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Κατάθλιψη στην κύηση: σωματική συμπτωματολογία, κοινωνική υποστήριξη και ποιότητα ζωής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312204
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βοϊτσίδης Παντελεήμων
Παπαδημητρίου Ιωάννα-Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Μετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία- ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312670
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παππά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Διερεύνηση του άγχους, της κατάθλιψης και της σεξουαλικής λειτουργίας σε γυναίκες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου δύο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777306
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Delirium: Πρόληψη και θεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721047
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαργαρίτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Μελέτη συσχέτισης χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716860
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναγνωστάκος Γρηγόριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Αυτοκτονικότητα στο Γενικό Νοσοκομείο: Η συμβολή της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310325
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δρυμιώτη Ρέα
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Αυτοκτονία και ψυχικές παθήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310327
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρατσίας Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Απομυελινωτική νόσος και κατάθλιψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310220
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μυτά Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Αρρυθμιολογικές διαταραχές με την χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310265
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Προκόπης Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των ψυχωτικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με νόσο Parkinson

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311992
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φράγκος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Γυναίκες με καρκίνο μαστού.Συναισθηματικές αντιδράσεις και στάσεις συζύγων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310469
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συμεωνίδου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2015