Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Δερματοσκοπική και παθολοανατομική εικόνα νεοπλασμάτων δέρματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839671
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θάνου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Νεανικό ρινοφαρυγγικό αγγειοΐνωμα: βιβλιογραφική ανασκόπηση και παρουσίαση περιστατικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839673
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πετράκη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Ογκολογικός χειρισμός ασθενών με ευνοχοάντοχο καρκίνο του προστάτη, μηχανισμοί δράσης φαρμάκων και αποτελέσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779030
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηματθαίου Παυλίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Εφαρμογές χρωμογόνου in situ υβριδισμού (CISH) σε καρκινικούς ιστούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775310
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τζουμερκιώτη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Καρκίνος δέρματος και προκαρκινικές αλλοιώσεις δέρματος γεννητικής χώρας άρρενος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775318
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νεάρχου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Ταχεία Βιοψία : Τεχνική, Εφαρμογές, Περιορισμοί και Διαγνωστική Ακρίβεια της μεθόδου. Ξεχωριστή Αναφορά στην Ταχεία Βιοψία σε Μαστό και Λεμφαδένα Φρουρό.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2802127
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δέρδα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Θεραπεία Τ δερματικών λεμφωμάτων, με εξωτερική σωματιδιακή (ηλεκτρόνια) ακτινοθεραπεία TSEB (Total Skin Electron Beam)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2793822
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νάζος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Η χρήση των μοριακών τεχνικών στην πρόγνωση των κακοηθών νεοπλασμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800907
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυριάκου Μελίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Τεχνικές προσδιορισμού για τον ιό HPV

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768066
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασίλη Λεημονιά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Θεραπευτική καρκίνου παχέος εντέρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780729
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Προβλεπτικοί παράγοντες στη στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781897
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλφούτζου Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Ανοσοθεραπεία στον Τριπλά Αρνητικό Καρκίνο του Μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820580
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πλιάκου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Τριτοταγείς λεμφικές δομές σε μη νεοπλασματικά και νεοπλασματικα νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777538
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αθανασίου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Τριτοταγείς λεμφικές δομές και ανοσιακό μικροπεριβάλλον σε ηπατοκυτταρικά καρκινώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777548
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Σύγχρονη μοριακή ταξινόμηση ορθοκολικού καρκίνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777503
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαλεπλίδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Μοριακοί οδοί καρκινογένεσης του νεφρού και ο αντίστοιχος ανοσοφαινότυπος των καρκινικών κυττάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798616
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαούρης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ορθοκολικός Καρκίνος και διατροφή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750844
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουφού Ελπίδα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Νοσηλεία καρκινοπαθών ασθενών τελικού σταδίου με αιματολογικό καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778525
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταυρινού Ευστρατία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Ιοί και ογκογένεση στην περιοχή κεφαλή και τράχηλος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750841
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βιολάκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Αλλοιώσεις του μαστού με νευροενδοκρινική διαφοροποίηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1676731
Μονάδα:
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου Μπέθανυ-Μαριάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας