Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η προστασία του πληθυσμού από τις μικροκυματικές εκπομπές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812496
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσομίχος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Περιβαλλοντικές χημικές ουσίες και καρκίνος του ουροποιητικού συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716656
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσέλα Σμαράγδα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η επίδραση της ακτινοβολίας στο περιβάλλον και στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775225
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μεταξά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Η παρουσία ενώσεων με ενδοκρινική δράση στα αντηλιακά προιόντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775961
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πάζιου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Διερεύνηση των υπόγειων ροών και διάχυσης του DDT στον υδροφορέα της λεκάνης του Αράχθου με εφαρμογή του υδρολογικού μοντέλου Modflow.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800213
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στρομπούλα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776356
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Εξαδακτύλου Ζαφειρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Μετατροπή των νοσοκομείων σε πράσινα νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776353
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσάμογλου Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος στην γυναικεία και ανδρική γονιμότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776563
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαβατίδου Παρασκευή - Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Αναπαραγωγικά Προβλήματα: Διερεύνηση Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Έκθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2784285
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μέντη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018

10. Κλιματική αλλαγή και επιδημίες στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800826
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αργυρίου Μελπομένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Η σχέση των φυτοφαρμάκων με τη διατροφή και οι επιδράσεις τους στην υγεία του ανθρώπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778816
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πασαλίδη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Πλαστικά μικροσφαιρίδια στα καλλυντικά: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και επιπτώσεις στην υγεία. Η περίπτωση της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767905
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναγνώστη Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Περιβάλλον και μελάνωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763431
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσόπετρα Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από τη διαχείριση και αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699844
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγραπιδάκη Διαμαντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Θεολογία και Περιβάλλον (Ηθική του Περιβάλλοντος στην Ελληνοπατερική Χριστιανική προοπτική - ανοικιοθελής έκθεση του εμβρύου πρίν από την γέννησή του από επιδράσεις του περιβάλλοντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1688833
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πράσινος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Επιπτώσεις του καυσίμου αεροσκαφών JP-8 στον ανθρώπινο οργανισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699027
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. «Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι ως παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη εμφυσήματος»

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325931
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαβέσιος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Μελέτη των τεχνικών μέτρησης της συγκέντρωσης ΑΣ10 με σκοπό την ακριβέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326791
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καζάκος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Κλιματική Αλλαγή και Μετανάστευση: Η συμβολή της κλιματικής αλλαγής στις μεταναστευτικές ροές από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική προς την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και την ΕΕ. Πώς επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και την αναγκαστική μετανάστευση η κατάσταση της υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών;"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326781
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπασακάλη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβάλλον και δημόσια υγεία

20. Η προληπτική ιατρική στο βιομηχανικό χώρο και οι παρεμβάσεις της στη προαγωγή υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2285382
Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας