Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Automating Free Energy Perturbation Calculations For Drug Design

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779350
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ζαβιτσάνου Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Development of real-time gene database for an Android application

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815461
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ντουλάι Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Υπολογιστική Ανάλυση παθολογιών γονάτου με την χρήση εικόνων MRI

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778825
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μπότσι Ναντα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Μελέτη σκεδαζόμενης ακτινοβολίας σε απεικονιστικά συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800007
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ξενάκη Μαριάννα-Κανέλλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Λήψη και δικτυακή παρουσίαση βιοσημάτων από φορητή συσκευή καταγραφής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2760917
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χατζιαποστόλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Ανάπτυξη εφαρμογής επεξεργασίας καρδιακού σήματος σε φορητή συσκευή για ανίχνευση αρρυθμιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1719656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Δουλγεράκη Νίκη
Γεωργανής Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας

7. Μέτρηση Καρδιακού Ρυθμού από Ακολουθίες Βίντεο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1702418
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μαθέ Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. Υπολογιστική γνωσιακή εκπαίδευση σε MATLAB με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφίας για βελτίωση της μνήμης προσώπων-ονομάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1716563
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μηλούλης Σταύρος-Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματικές λειτουργίες και νοημοσύνη

9. A web-based crystallographic tool for the construction of nanoparticles

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661692
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χατζηγούλας Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Βελτίωση της ακτινοθεραπευτικής πράξης μέσω υπολογιστικών μοντέλων διαχείρισης ανθρωπίνων παραγόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882320
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γεωργιάδου Ελένη
Πουλτσάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Ταξινόμηση εικόνων ασύρματης ενδοσκόπησης με τη χρήση της μεθόδου Bag of Words

Διπλωματική Εργασία uoadl:2872925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Λούτς Ιωσήφ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Investigation of the S427F oncogenic mutation effects on the RXRα structure and dynamics

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879923
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Στεργίου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Στατιστική ανάλυση χαρακτηριστικών υφής σε μικροαποτιτανώσεις σε εικόνες μαστογραφίας πριν και μετά την διενέργεια βιοψίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882368
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ντούνι Εργκέστα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική