Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Υπολογιστική μέθοδος για την κατασκευή και αξιολόγηση του UNIQUOME ενός οργανισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817059
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πιέρρος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Data Analytics in Chronic Disease Self-Management: Statistical and Machine Learning Methodologies for Knowledge Discovery based on Quantified Self Data

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863658
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γεωργούντζου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Ανάλυση δεδομένων μεταγονιδιωματικής (metagenomics) και μικροβιώματος (microbiome) από πειράματα NGS με την τεχνική του quasi-mapping

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506220
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Σκούφος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Advanced clustering methods for identifying bioactive molecular conformations

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810741
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χριστοφόρου Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Structure tensor analysis on proteins: efficient feature extraction for heteromultimeric assembly prediction

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800192
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ράπτη Μελίβοια
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Ανάλυση των μικρών μορίων RNA από δεδομένα αλληλούχησης επόμενης γενιάς με τη χρήση του spipeRNA

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326236
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χάντζλικ Ιωάννα-Ελζμπιέτα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Ανάλυση χαμηλής και υψηλής απόδοσης πειραματικών μεθόδων για συλλογή επιβεβαιωμένων γονιδίων στόχων των miRNAs

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326256
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μανιού Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης τυχαίων περιπάτων σε γονιδιακά δίκτυα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326043
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Σάββα Δημητριανός
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Development of a pipeline for secondary and tertiary structural analysis of human miRNA targeting

Διπλωματική Εργασία uoadl:1387544
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κακουλίδης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Current state-of-the-art of the research conducted in mapping protein cavities – binding sites of bioactive compounds, peptides or other proteins

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936141
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Δαλαμάρα Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Modeling and simulations of functionalized magnetic nanoparticles as drug delivery systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:2075240
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καραθάνου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας και Προσομοίωση Μοντέλων Νευρωνικών Κυκλωμάτων Σχετικών με τη Σχιζοφρένεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878825
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Σακαβέλης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Algorithm for the construction of spliced-peptides database

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865022
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Αλίκη-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Web-Interface for querying and visualizing Alcoholic Liver Disease Patients’ data from database using GraphQL

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879625
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μπεγέτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. A computational approach to identify long non-coding RNAs acting as microRNA sponges

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876135
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καραβαγγέλη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. A method for identifying TSS from CAGE data using a Genomic Signal Processing approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865306
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γρηγοριάδης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

17. Συγκριτική ανάλυση δικτύων γονιδιακής έκφρασης ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση κατά τη διάρκεια χορήγησης θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882251
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γεωργάκη Μαριελένα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

18. Εκτίμηση της μικροβιακής κατάστασης germ-free ποντικιών με τη χρήση RNA-Seq δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2898693
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καρδαράς Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Ανάπτυξη και αξιολόγηση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων για την κατηγοριοποίηση ιατρικών εικόνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2896736
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γιαννούλης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

20. Εντοπισμός RNA τροποποιήσεων σε δεδομένα μεταγραφώματος και εκτίμηση της επίδρασής τους στους στόχους των miRNA

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895092
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μηλιώτης Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες