Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Επισκόπηση της Τεχνολογίας Radio over Fiber και Εφαρμογές στο 5G

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812625
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καραργύρης Παναγιώτης
Ευθυμιόπουλος Βάϊος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Εφαρμογή Απεικόνισης Κίνησης σε Πραγματικό Χρόνο ως Κοινωνικό Δίκτυο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768154
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Νάσης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Hate Speech Detection using different text representations in online user comments

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800879
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Θεμελή Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Συγκριτική αξιολόγηση εφαρμογών ATHENA και m-ATHENA για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332392
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μαλατέστας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Σχεδίαση και Εφαρμογή Υψηλής Διαθεσιμότητας Συστάδας Εξυπηρετητών με Οριζόντια Κατακερμάτιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1932084
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ταρατίτας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

6. Επεξεργασία και Εξαγωγή Σύνθετων Πληροφοριών σε Σύγχρονα Δημοσιογραφικά και Αρχαία Ιστορικά Κείμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325118
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μυλωνάκης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Μοντελοποίηση Διαλογικού Συστήματος Τραπεζικών Υπηρεσιών με Έμφαση στα Δάνεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2014991
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μπαντές Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

8. Εντοπισμός και Παρακολούθηση Κινούμενων Οχημάτων από RGB και Υπερφασματικά Δεδομένα Βίντεο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2073256
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Φίλιππας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Η Διαλειτουργικότητα στη Δημόσια Διοίκηση. Ανάλυση Ειδικής Περίπτωσης: Υπουργείο Οικονομικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2182286
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Λασκαρίδης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2017

10. Δίκτυα Υποδομής και Τεχνολογίες Δικτύωσης για Συστήματα 5ης Γενιάς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2194987
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κυριακίδης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής με Δυνατότητες Ασύγχρονης Εκτέλεσης και Χρήση Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων Ανεξάρτητης Εξυπηρετητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881916
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Τσιλιπάκος Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866275
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κορρέ Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Επισκόπηση της εξέλιξης των δικτύων 5ης γενιάς στην Ευρώπη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879222
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Τσουγκριάνης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Αξιοποίηση του Διαδικτυακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος LcL στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875388
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πρωτονοτάριος Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Voltage-Margin Advancements among Ultra-low Power Multicore CPU Generations

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883881
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Βαζάτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. Ανάπτυξη προσαρμοστικών εκπαιδευτικών σεναρίων για την πλατφόρμα Moodle

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864641
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ραχιώτης Αριστόβουλος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός