Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄βαθμού. Οφέλη, δυσχέρειες και παραδείγματα καλών πρακτικών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673124
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαγνησαλή Θεανώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Ο Δήμαρχος ως στρατηγός. Αναλύστε το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός Δημάρχου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673166
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συριανού Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Σύγκριση του θεσμικού πλαισίου του «Καποδίστρια» με αυτό του «Καλλικράτη» σε Διοικητικό και οικονομικό επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673038
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυρομάτης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ανοικτή Διακυβέρνηση - Ανοικτά Δεδομένα: Πρόκληση για την Αειφόρο Ανάπτυξη του Δήμου Μεταμόρφωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673030
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπίστας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Αποτύπωση των δένδρων των πεζοδρομίων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (QGIS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775795
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Ελπίς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. H διαχείριση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σαν στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης των Δήμων. Μελέτη Περίπτωσης: Δήμος Αγίου Δημητρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680727
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαζαράκη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Συγκριτική μελέτη του θεσμικού πλαισίου του «Καποδίστρια» και του «Καλλικράτη σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Ναυπλιέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738757
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαρμπάκος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Καλλιθέας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738753
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαρμπάκου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού σαν στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης των ΟΤΑ. Η περίπτωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2675907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπροπούλου Μαριγώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη θεσμοθέτηση Κοινωνικών Δομών για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας. Μελέτη περίπτωσης Δήμου Ζωγράφου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2683568
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Εναλλακτικός Τουρισμός – Μελέτη Περίπτωσης μίας μορφής Εναλλακτικού Τουρισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672792
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονομόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα: σύγκριση αντικειμενικών και υποκειμενικών μεθόδων αξιολόγησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672724
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νταϊντάση Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.μελέτη περίπτωσης του δήμου παύλου μελά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672955
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοφάνους Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Συγκρίνετε το θεσμικό πλαίσιο του "Καποδίστρια" με αυτό του "Καλλικράτη" σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673132
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεργίου Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Η συνεισφορά των Κοινοτικών Πόρων στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από τους Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672982
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζερβός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Η Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ Α΄βαθμού. Μελέτη Περίπτωσης: Δήμος Κατερίνης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673159
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πόδα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. H διαχείριση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των οτα, ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης. μελέτη περίπτωσης: δήμος χαϊδαρίου, περιφέρεια αττικής.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παππάς Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. H διαχρονική εξέλιξη της πόλης στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα έως σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2675897
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Η κατάδειξη της καταλυτικής συμβολής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ως εργαλείων για την Τοπική Ανάπτυξη, μέσα από την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, καθώς και έτερων παραδειγμάτων αποτελεσματικών τοπικών αναπτυξιακών πρακτικών, Ευρωπαϊκών δήμων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673589
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζάννε Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2552088
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξύστρας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες