Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Διαταραχή μετατραυματικού στρες και φυσικές καταστροφές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1373092
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουντούρης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Διαμόρφωση ηγεσίας σε περιβάλλον φυσικών καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1373097
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ναζίφης Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς την ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Η περίπτωση της Κεντρικής και Νότιας Μεσογείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876895
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζυγούρας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Σχεδιασμός Εκτάκτων Αναγκών και Ασκήσεις Ετοιμότητας σε Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή, Ανάλυση και Κριτική Επισκόπηση σε Εθνικό και Παγκόσμιο Επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780740
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραφέρη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Στοιχεία κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Δήμο Καρπενησίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775486
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σουλιώτης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Η τραγωδία του Norman Atlantic. Χρονικό, διαχείριση, συνέπειες και διδάγματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777262
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κραουνάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Διαχείριση και πρόληψη κινδύνων και καταστροφών στα μουσεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1395457
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκεντέρη Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Ο ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών στον Ελλαδικό χώρο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2782823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαμιχάλης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Μελέτη Παραγόντων που συντελούν στην επιτυχία ή την αποτυχία αποτελεσματικής απόκρισης σε κρίσεις προς την κατάρτιση προτάσεων που αφορούν την εκπαίδευση Οργανισμών Πολιτικής Προστασίας για βελτίωση της διαδικασίας συνεργατικού σχεδιασμού απόκρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879292
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάτσα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Εκτίμηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού. Μελέτη Περίπτωσης ο Δήμος Ναυπλίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882048
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Ασημίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Ο ρόλος, το θεσμικό πλαίσιο και τα όργανα της ΕΕ για την διαχείριση κρίσεων από φυσικές καταστροφές. Η εξέλιξη και οι αλλαγές της Πολιτικής Προστασίας μετά τις πυρκαγιές τις Πελοποννήσου το 2007.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντάγγας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Ο.Α.Σ.Π.: 35 Χρόνια Αντισεισμικής Προστασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2846939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Νικήτας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών. Επιχειρησιακός σχεδιασμός αντιμετώπισης Δασικής Πυρκαγιάς μέσω του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» και των Τμημάτων «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814481
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναγνώστου Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Ο Ρόλος της Στρατηγικής Επικοινωνίας στη Διαχείριση της Προσφυγικής –Μεταναστευτικής Κρίσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μελέτη Περίπτωσης των Δομών Φιλοξενίας στη Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μερισιώτης Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Εμπόλεμες συγκρούσεις και φυσικό περιβάλλον. Ποιες οι συνέπειες της μαζικής χρησιμοποίησης συμβατικών όπλων για το φυσικό περιβάλλον; Πως αναμένεται να επηρεαστεί το φυσικό περιβάλλον από πολεμικές συγκρούσεις τα επόμενα 20 χρόνια;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αλπούς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Η συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κρίσεων κατά τον 21ο αιώνα – Κοινωνική προσφορά σε περίοδο ειρήνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866402
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαπουλίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Ευρωπαϊκός και Εθνικοί Μηχανισμοί Πολιτικής Προστασίας. Δομή, λειτουργία και προοπτικές εξέλιξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866727
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλαχογιάννη Μαριλένα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Εθνικοί Μηχανισμοί Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών: Ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στη Φάση της Αποκατάστασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867257
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ελευθεριάδης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Αντιμετώπιση φυσικών - τεχνολογικών καταστροφών και προστασία περιβάλλοντος. Ο διττός κοινωνικός ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων. Μελέτη για το έτος 2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866137
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τεκέδης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Εθνικοί Μηχανισμοί Αντιμετώπισης Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών: Ο Ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πρόληψη και Διαχείριση των Καταστροφών. Μελέτη Περίπτωσης: Πυρκαγιά Χίου, 2012

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876906
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αμπατζίδης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες