Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Πολεμικό Ναυτικό: Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκων μέσω του σχεδίου "Ξενοκράτης" και των τμημάτων "Δευκαλίων"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672682
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μηλιώτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Διαχείριση στερεών αποβλήτων στον Ελαιώνα. Θεσμικό πλαίσιο και δυνατότητες αναβάθμισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738660
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηγιαννάκης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Διερεύνηση περιβαλλοντικών συνθηκών του υγροτόπου Κερίου, Ζακύνθου. Ενδεχόμενες επιπτώσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673271
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαρδαλιά Γιαννούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775974
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαχαρόπουλος Γεωργοδημοσθένης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Εφαρμογή της περιβαλλοντικής οικονομίας για την οικονομική αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673163
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκεντέρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Το αλάτι και οι αλυκές ως αντικείμενο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργούσης Ευθύμιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Διεθνής πρακτική. Μελέτη Περίπτωσης: Πρόταση διαχείρισης ΑΕΚΚ στον Δήμο Αγρινίου σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673041
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιρογιάννης Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την επέκταση και λειτουργία του έκτου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Διερεύνηση αναγκαιότητας κατασκευής, προτάσεις για τη βιώσιμη λειτουργία του και την άρση των επιπτώσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673000
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσέργα Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Αξιολόγηση Χωροθέτησης, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προτεινόμενοι Περιβαλλοντικοί όροι για την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Σκύρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673200
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ως εργαλείο διαχείρισης της γεωπολιτιστικής κληρονομιάς – Η περίπτωση της Νήσου Χίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2672816
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπυράκης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. “Η Αναγκαιότητα και το Πλαίσιο Άσκησης Περιβαλλοντικής Πολιτικής από τους Αστικούς Δήμους- Διαλεκτική Προσέγγιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μελέτη Περίπτωσης Δήμου Ζωγράφου : Σχεδιασμός Τοπικών Δράσεων και Πολιτικών για την Αστική Βιωσιμότητα”

Διπλωματική Εργασία uoadl:2698029
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή - Διεθνές Πλαίσιο, Ευρωπαϊκή Πολιτική - Πρακτικές προσαρμογής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680597
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπάκη Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατορεμάτων. Η Περίπτωση του Ρέματος “Ρεμπελιάς” στα όρια του πολεοδομικού ιστού του Δήμου Αγρινίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673111
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπέρδα Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος «Έλεγχος ρύπανσης και προστασία περιβάλλοντος» στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673053
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσάκαλου Πολυξένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Η αντιπλημμυρική προστασία του χειμάρρου της Ποταμούλας του Δήμου Αγρινίου μετά το θανατηφόρο πλημμυρικό συμβάν στην περιοχή το 2008

Διπλωματική Εργασία uoadl:2687676
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσογούλας Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος απο Ναυτικά Ατυχήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775481
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαριδάκης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Θερμογραφία της Επιφάνειας του Ηφαιστειακού Νησιού Νέας Καμένης με επίγειες μετρήσεις και δορυφορικές εικόνες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776411
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαρδούλη Παυλίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Η σημασία των γεωπάρκων και γεωδιαδρομών στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διαχείριση: παραδείγματα από τον Ευρωπαϊκό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779440
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόγιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Η χρήση ενός CPS (Cyber-Physical System) με σκοπό την παρακολούθηση και άμεση ενημέρωση για την διαχείριση κρίσεων -Περιοχή Μελέτης : Μάνδρα Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780723
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαρηγιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Ένοπλες Δυνάμεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722729
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηαλεξανδρής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες