Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη του επιφανειακού σχετικού στροβιλισμού, της ενστροφίας και της κινητικής ενέργειας των δινών της Μεσογείου με χρήση δορυφορικών δεδομένων 20 ετών (1993-2012)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2783987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πόλιου Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μεταβλητότητα των θερμοαλατικών χαρακτηριστικών και της στρωμάτωσης της Ερυθράς Θάλασσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1335564
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Μελέτη των Εποχικών Μεταφορών Θερμότητας, Αλατιού και Αιωρούμενου Σωματιδιακού Υλικού στο Θερμαϊκό Κόλπο την περίοδο 1997 - 1998

Διπλωματική Εργασία uoadl:1669926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Ελένη-Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. "Επίδραση της αυξημένης αλατότητας των εισερχόμενων ατλαντικών νερών στη δυναμική και τα χαρακτηριστικά της Μεσογείου θάλασσας (μελέτη με χρήση αριθμητικού μοντέλου)"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279677
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασσάλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Μελέτη της επίδρασης της Μεσογείου Θάλασσας στη θερμοαλατική κυκλοφορία του Βορείου Ατλαντικού, με μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2057170
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευσταθίου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Inferring Mediterranean Sea water cycle changes from 3-D salinity changes

Διπλωματική Εργασία uoadl:2057584
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χερολντ Λεο-Αλεξαντερ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Η επίδραση της θολερότητας στην ισημερινή κυκλοφορία του Ειρηνικού με τη χρήση δεδομένων αριθμητικού μοντέλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2890179
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Γερασίμη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Μοντελοποίηση της συσσώρευσης μικροπλαστικών στα μύδια (Mytilus spp.) με βάση το Dynamic Energy Budget μοντέλο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867124
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματάκη Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Response of the Arabian Seas at the change of wind strenght using a numerical model

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873156
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεθενίτη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Quantification of ocean model uncertainties in an ensemble of high-resolution Bay of Biscay simulations

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880323
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραγιώργος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Η επίδραση της θολερότητας των νερών της Μεσογείου στη δυναμική και τα χαρακτηριστικά της (με χρήση αριθμητικών προσομοιώσεων)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880038
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανδρέου Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες